Iconisch woonproject Heulebrug nagenoeg uitverkocht

Iconisch woonproject Heulebrug nagenoeg uitverkocht
12.08.20

Het masterplan voor de Heistse woonwijk Heulebrug was zijn tijd ver vooruit. Het grootschalig woonproject werd ruim 20 jaar geleden uitgewerkt door het Amerikaanse architectenbureau Duany Plater-Zyberk & Company en de Luxemburgse architect Leon Krier volgens de principes van New Urbanism. Hierbij was het creëren van een echt dorp op mensenmaat een belangrijk uitgangspunt waar de publieke ruimte zorgvuldig wordt vormgegeven met aandacht voor een samenhangende architectuur met een karaktervolle identiteit, levendige straten die uitnodigen tot wandelen en fietsen en daardoor de sociale cohesie helpen bevorderen.

In 2017 werd gestart met de verkoop van de tweede en tevens laatste fase van de woonwijk Heulebrug. De resterende 9,2 ha omvat 159 WVI-kavels voor gezinswoningen en 72 sociale huurwoongelegenheden die door de sociale bouwmaatschappij T’Heist Best worden gerealiseerd.

 

 

 

Laatste 17 kavels in optie
Deze laatste fase vormt meteen het sluitstuk voor WVI van het masterplan voor het woonproject Heulebrug. Het AGSO zal in een latere fase nog eens 145 bijkomende woongelegenheden ter hoogte van de Heistlaan realiseren. In totaal worden er zo 371 extra woongelegenheden toegevoegd aan de 387 woongelegenheden in de eerste fase.

Vanaf 2021 voorziet WVI nog een groepswoningbouwproject om kwalitatief en betaalbaar wonen nog duurzamer te maken in Heulebrug.

Interesse?
Schrijf je dan vrijblijvend in op de wachtlijst van WVI via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst

Op zoek naar bouwgrond?
Bekijk het volledige aanbod woonprojecten via www.wvi.be/aanbod/wonen.

Meer info?
Neem contact op met ons via wonen@wvi.be of 050 36 71 71. 
We helpen je graag verder!