Gratis seminarie Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) op 3 mei 2016

Gratis seminarie Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD) op 3 mei 2016
11.04.16

Hoe houdt u als gemeente de verschillende werken en evenementen op het openbaar domein bij? Hebt u zicht op de vele innames en mogelijke samenwerkingen? Zijn uw burgers voldoende op de hoogte van de werken in hun gemeente?

WVI en Leiedal organiseren samen een studienamiddag over het Generiek Informatie Platform Openbaar Domein of kortweg GIPOD, dat alle informatie verzamelt over werken en allerhande activiteiten op het openbaar domein.

Tijdens deze studienamiddag willen we aantonen dat GIPOD méér kan betekenen dan het voldoen aan de wettelijke verplichting (vanaf juli 2016). Het kan een communicatiemiddel zijn naar de burger of tussen de gemeentelijke diensten onderling. Er zijn namelijk optimalisaties mogelijk aan zowel de aanvraagzijde (hoe vraagt een burger toelating voor het plaatsen van een container), als aan de opvolging van het dossier (goedkeuringsprocedure, vergunning en melding aan de aanvrager).

De studiemiddag is voorzien voor GIS-verantwoordelijken, medewerkers technische dienst, gemeentesecretarissen, schepenen bevoegd voor openbare werken, openbaar groen, feestelijkheden ...

De inhoud en aanpak zijn aangepast voor zowel beginners als gevorderden.

De studienamiddag gaat door in het Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat 141 te Roeselare.

Deelname is gratis, maar inschrijven voor 26 april is vereist.

De agenda en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.