GET SMART LIVE | Aan de slag met open data! - 9.12.2021

GET SMART LIVE | Aan de slag met open data! - 9.12.2021
29.11.21

Open data zijn datasets die ter beschikking worden gesteld in een open en machinaal leesbaar formaat en waarvoor het hergebruik is toegestaan aan de hand van een open licentie. In dit kader keurde de Vlaamse Overheid het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie goed. Dit decreet omvat ook verplichtingen voor lokale overheden inzake de publicatie van open data. Om aan deze verplichtingen tegemoet te komen leverde de Vlaamse Overheid ook talloze tools aan om een lokaal open data beleid op poten te zetten. Zo is er een Vlaams open data portaal, zijn er voorbeeldlicenties en is er een open data handboek.

In de praktijk

Joran Van Daele weet als open data manager bij Stad Gent van aanpakken als het over open databeleid gaat en doet dat naar eigen zeggen steeds proactief. Dat betekent in de eerste plaats actief luisteren naar de burger en zijn vragen en noden. Hij was betrokken bij heel wat projecten rond big data, open data en open source. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het beheer van het Gents Open Dataportaal en stond hij aan de wieg van het nieuwe data.stad.gent portaal. Als mede-organisator van de stadshackathon 'Apps For Ghent' heeft hij ook over dat initiatief leuke anekdotes te vertellen.

Benieuwd?

Schrijf je dan snel in voor de laatste Get Smart Live-sesie van dit jaar via www.wvi.be/nl/Get-Smart-Live#Inschrijven