Filip De Rynck verkent samenwerkende gemeenten en regio’s in Vlaanderen tijdens KIS

Filip De Rynck verkent samenwerkende gemeenten en regio’s in Vlaanderen tijdens KIS
20.02.19

Tijdens de zevende editie van het Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken (KIS) was prof. dr. Filip De Rynck de centrale gast. Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het delen van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke projecten en het oprichten van een regionale dienstverlenende vereniging. Samenwerking loont om de bestuurskracht te verhogen. Lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met zeer uiteenlopende en complexe uitdagingen, die vaak de gemeentegrenzen overstijgen. In combinatie met beperkte financiële middelen en extra regelgeving van de centrale overheden, kiezen gemeenten voor meer samenwerking met één of meerdere buren.
 

Tijdens het Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken werd dieper ingegaan op hoe beter intergemeentelijk samenwerken in de nieuwe legislatuur 2019-2025, kon je bekende en nieuwe mandatarissen alsook andere streekactoren ontmoeten en werd jouw kennis rond intergemeentelijke samenwerking in de verschillende West-Vlaamse regio’s op punt gesteld. Ontdek onze dienstverlening in een notendop via www.wvi.be/nl/samenwerkingsverbanden. In primeur kregen de aanwezigen de eerste onderzoeksresultaten uit de hand van prof. dr. Filip De Rynck over hoe omgaan met de toenemende maatschappelijke uitdagingen op bovenlokale schaal. Herbekijk de presentatie van prof. dr. Filip De Rynck via volgende link www.wvi.be/nl/werkvelden/kostendelend-werken/kennisplatform-intergemeentelijk-samenwerken
 

Tijdens de mini-beurs kon je kennis maken met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in jouw regio of digitaal via volgende intractieve tool www.wvi.be/nl/samenwerkingsverbandenPROGRAMMA

19u00  Welkomstwoord
            Emmily Talpe, burgemeester Ieper
--------
19u05 Samenwerkende gemeenten in/en regio’s in Vlaanderen: toekomstverkenning
            Prof. Dr. Filip De Rynck, Hoogleraar Bestuurskunde, UGent
--------
19u45 Regionaal samenwerken in de Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende   
           coördinatoren van het Burgemeestersoverleg
--------
19u50 Ondersteuning van intergemeentelijke samenwerking in de praktijk
           Geert Sanders, algemeen directeur, WVI
--------
20u00 Slotwoord
           Kris Declercq, burgemeester Roeselare & voorzitter WVI
 

ACHTERGRONDINFO

Met het Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken wil WVI nieuwe ervaringen van lokale besturen met intergemeentelijk samenwerken, bundelen en delen. WVI organiseert deze bijeenkomst sinds 2015 in nauwe samenwerking met het Burgemeestersoverleg van de Westhoek, Midwest en de Brugse en Oostendse regio, afwisselend in één van de regio’s.

Raadsleden en bestuurders, ambtenaren en medewerkers kunnen er zich informeren over de nieuwe ontwikkelingen en van gedachten wisselen over de meerwaarde van samenwerking voor hun eigen bestuur of dienst. De volgende thema’s kwamen in het verleden reeds aan bod: ervaringen rond intergemeentelijke samenwerking in de regio’s, interne staatshervorming in België, Nederland en Frankrijk, en intergemeentelijke samenwerking in de domeinen ruimte, zorg, mobiliteit en smart cities.