Europees project LECSEA wil energietransitie versnellen met lokale energiegemeenschappen

Europees project LECSEA wil energietransitie versnellen met lokale energiegemeenschappen
06.04.20

Het project LECSEA wil energiegemeenschappen oprichten, ondersteunen en promoten in het gebied van ‘Interreg 2 Zeeën’. Lokale energiegemeenschappen zijn (een groepering van) burgers, bedrijven & lokale overheden die zich verenigen met als doel hernieuwbare energie te produceren, te consumeren en mogelijks op te slaan of te verkopen.

De projectpartners willen binnen dit Europees project het pad effenen voor de opstart en realisatie van zo’n energiegemeenschap door effectief demonstratie- en investeringsprojecten te realiseren, een kennishub op te richten en de mogelijkheden van een onestopshop voor advies en informatie rond energiegemeenschappen te onderzoeken. Zo willen ze de transitie naar hernieuwbare energie een duwtje in de rug geven met als doel investeringen in hernieuwbare energie en uitwisseling van energie te stimuleren, maar bovenal te doen toenemen.

Met LECSEA wil WVI zowel op nieuw te ontwikkelen als bestaande bedrijventerreinen inzetten op energiegemeenschappen. Op 4 bestaande bedrijventerreinen -met een verschillende typologie- zullen we op basis van real data gegevens over productie en verbruik, energiegemeenschappen opzetten. Hiervoor worden een 50-tal energiemeters aangekocht alsook een platform voor databeheer opgezet.

Daarnaast investeert WVI in een deel van het warmtenet op de suikersite in Veurne dat warmte van een bedrijf met warmte-overschotten transporteert naar de nieuwe woonwijk in ontwikkeling. Er wordt juridisch onderzocht of en hoe een energiegemeenschap voor dit warmtenet kan uitgebouwd worden.

Dit project past binnen de WVI-ambitie om een klimaatbedrijf te worden voor haar gemeenten en de energietransitie op onze bedrijventerreinen te helpen realiseren.

In het LECSEA project werken 10 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland samen. De Vlaamse partners zijn, naast WVI, Leiedal (projectleider), POM West-Vlaanderen en UGent. Het project werd goedgekeurd binnen het Interreg VA 2 Zeeën programma. En startte op 31-01-2020 en loopt nog tot 30-09-2022. Het totale projectbudget bedraagt 6.803.300 euro en de EFRO-subsidie bedraagt 60%.