Eerste West-Vlaamse overlegplatform omgevingshandhaving groot succes

Eerste West-Vlaamse overlegplatform omgevingshandhaving groot succes
03.12.20

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Gemeenten vormen dan ook een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uittekenen van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening.

Zo werd op 2 december een nieuw overlegplatform rond omgevingshandhaving gelanceerd om elkaar beter te leren kennen, meer inzicht te krijgen in ieders praktijkwerking en informatie en ervaring uit te wisselen. Met meer dan 180 deelnemers een groot succes.

Initiatiefnemers zijn de afdeling Handhaving van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving), de Provincie West-Vlaanderen en de streekintercommunales WVI en Leiedal met inbreng van parket, lokale besturen en politiezones. Met dit netwerk willen we iedereen die betrokken is bij handhaving rond milieu en ruimtelijke ordening in West-Vlaanderen samenbrengen.

Voor wie?
Burgemeesters en schepenen met bevoegdheid handhaving, lokale en gewestelijke toezichthouders milieu, verbalisanten en stedenbouwkundig inspecteurs ruimtelijke ordening, politiemensen met een actieve rol in handhaving milieu en ruimtelijke ordening.

Contact

Ann Tack | a.tack@wvi.be | 050 36 71 71