De Lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland

De Lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland
24.03.11

Wvi werkte, samen met het Provinciebestuur, Leiedal en de Vlaamse Landmaatschappij, in 2010 aan een lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland. Dit wordt een actief beleidsdocument voor West-Vlaanderen, inzetbaar en toepasbaar voor iedereen die bevoegd en betrokken is bij openbare verlichting.

De vier partners zullen de visie gebruiken als leidraad bij eigen projecten en in projecten waarvoor ze ondersteuning of subsidie verlenen. Daarnaast worden ook de nodige initiatieven genomen om het draagvlak voor deze problematiek te vergroten. Daarom wordt een Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen opgericht dat in 2011-2012 aan de slag zal gaan.

De volledige studie kun je hier downloaden.