Bedrijventerrein Heernisse Diksmuide in een nieuw kleedje

Bedrijventerrein Heernisse Diksmuide in een nieuw kleedje
05.12.16

WVI en de stad Diksmuide hebben vandaag de nieuwe bewegwijzering op het bedrijventerreinen Heernisse in Diksmuide onthuld. Deze officiële ingebruikname sluit meteen ook de laatste fase van de herontwikkeling van het bedrijventerrein af.

WVI streeft hierbij naar een uniforme bewegwijzering op al haar bedrijventerreinen dankzij BISY (Bedrijven Informatie- en Signalisatie sYsteem). Op de website www.bisy.be zijn de gegevens terug te vinden van alle bedrijven gelegen op de door WVI bewegwijzerde bedrijventerreinen. In Diksmuide zijn de bedrijventerreinen Kaaskerke en Oude Barriere reeds voorzien van dit systeem. Binnenkort wordt Heernisse ook toegevoegd aan het portaal.

De nieuwe bewegwijzering werkt zeer eenvoudig. Op basis van de wegenstructuur wordt het bedrijventerrein ingedeeld in een beperkt aantal zones. De zones hebben steeds een alfanumerieke aanduiding en een kleur. Na ieder beslissingspunt dat de chauffeur passeert, volgt er een nieuwe zone. Alle zones zijn eenvoudig te vinden met behulp van de bordjes die op het terrein geplaatst worden. Op ieder zonebord wordt ook de straatnaam vermeld.

Vanaf de Woumenweg rijd je momenteel het bedrijventerrein binnen. Deze toegang wordt aangeduid met een kleine inkomzuil. Later, wanneer de nieuwe omleidingsweg is aangelegd, zal je het bedrijventerrein binnenrijden via de nieuwe hoofdtoegang in de Cardijnlaan. Daar zal de grote inkomzuil de toegang aanduiden. Hier wordt telkens een informatiezone voorzien. Deze bestaat uit een parkeerstrook, waar chauffeurs veilig kunnen stoppen zonder het overige verkeer te hinderen, en een informatiezuil. Met behulp van de zuil kan de ligging van het te bezoeken bedrijf worden opgezocht.

Als verlengstuk van de bewegwijzering kan ieder bedrijf een individueel paneel laten plaatsen. De stad Diksmuide en enkele bedrijven gaven reeds het goede voorbeeld.