Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge

Aviko bouwt nieuwe frietfabriek in Poperinge
13.09.19

Aviko, één van Europa’s grootste producenten van verse, diepgevroren, gedroogde en specialty aardappelproducten, breidt haar productiecapaciteit uit op het WVI-bedrijventerrein Sappenleen II. “De verkoop van het 7,8 ha groot perceel is uitzonderlijk”, benadrukt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “WVI boekt zo de grootste verkoop van de afgelopen 10 jaar. Als publieke ontwikkelaar kunnen we tijd en ruimte creëren in het ontwikkelingsproces om projecten van strategisch belang te laten slagen.”

“Na zorgvuldige evaluatie van de mogelijkheden op het gebied van teelt, logistiek en de markt bleek Poperinge in het zuiden van België het meest geschikt voor capaciteitsuitbreiding”, zegt CEO Aviko Groep Ton Christiaanse. De nieuwe fabriek heeft een capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frieten en 11.000 ton aardappelvlokken per jaar. In het nabijgelegen Proven, een deelgemeente van Poperinge, heeft Aviko al een fabriek met circa 275 medewerkers voor de productie van zowel diepgevroren frieten als aardappelspecialiteiten. Deze fabriek zal zich volledig gaan toeleggen op de productie van aardappelspecialiteiten. De huidige productie van diepgevroren frieten zal worden ondergebracht in Poperinge. Als de nieuwe fabriek volledig operationeel is, zal deze werk bieden aan circa 155 medewerkers, met inbegrip van ongeveer 45 medewerkers die vanuit Proven zullen meeverhuizen. Naar verwachting zal de productie in september 2021 kunnen starten.

Aviko streeft ernaar groei te realiseren op een duurzame en verantwoorde wijze met respect voor mens, maatschappij en milieu. Daarom krijgt duurzaamheid bij het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van de nieuwe fabriek de grootst mogelijke aandacht. Dit komt onder meer tot uiting in gecombineerde energie efficiency, minimaal verlies van aardappelmateriaal, volledig hergebruik van restmaterialen en water, zonnepanelen op het dak en een vrieshuis dat gebouwd wordt volgens de BREEAM standaard, een prestigieuze beoordelingsmethode voor de duurzaamheidsprestatie van gebouwen.

“Met de ondertekening van de akte is het bedrijventerrein Sappenleen II officieel uitverkocht”, vertelt Geert Sanders, algemeen directeur WVI. “Opnieuw illustreert deze case het belang van een voldoende grote voorraad in publieke, bouwrijpe bedrijventerreinen op regionale schaal, waarvoor we sinds jaar en dag pleitbezorger zijn bij de Provincie West-Vlaanderen en Vlaamse overheid.”

“De uitbreiding is uiteraard goed nieuws voor de economie en tewerkstelling in de r egio. Bovendien groeit Aviko-Eurofreez binnen de industriële sector uit tot de grootste werkgever op Poperings grondgebied”, besluit burgemeester Christof Dejaegher. “We willen onze bedrijven blijven steunen in hun (groei)ambities, maar hebben in de regio Westhoek nood aan bijkomende bedrijventerreinen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.”