Afvalwaterzuivering: wvi vergelijkt financiële scenarios voor IBA

Afvalwaterzuivering: wvi vergelijkt financiële scenarios voor IBA
10.12.07

Waar rioleringen onmogelijk zijn of te duur uitvallen, kan de gemeente kiezen om het afvalwater te laten saneren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In een latere fase moet ze ook beslissen wie voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van die IBA zorgt. Om de gemeenten daarbij te helpen, heeft wvi zes financiële scenario's berekend.

Momenteel is in de meeste gemeenten het openbaar onderzoek van de voorontwerp-zoneringsplannen afgerond. Die plannen leggen voor elke woning vast hoe het afvalwater moet worden gesaneerd: collectief, via de riolering, of individueel, met een IBA.

In principe kan de gemeente de aanleg en het onderhoud van de IBA’s door de burger laten uitvoeren. Ze loopt dan wel het risico dat de IBA technisch ondermaats is of slecht wordt beheerd, zodat het afvalwater onvoldoende wordt gezuiverd. Daarom kan de gemeente beslissen om IBA’s collectief aan te kopen, te plaatsen en te beheren. In dat geval kan ze in de aanbesteding ook strengere kwaliteitseisen opleggen. Voor controles en onderhoud kan ze eigen opgeleide ambtenaren inzetten of een beroep doen op de leverancier. In dit scenario waarborgt de gemeente de zuiveringsefficiëntie. Bovendien hanteert ze het gelijkheidsbeginsel: ze biedt elke woning dezelfde dienst aan, namelijk sanering van het afvalwater, via riolering of IBA’s.

Tussen beide scenario’s – de burger betaalt de aankoop en het beheer, of de gemeente doet dat – liggen uiteraard alternatieve scenario’s. Daarin kan de gemeente bijvoorbeeld ofwel de aankoop ofwel het beheer voor haar rekening nemen, al dan niet met een bijdrage van de burger.

Om de gemeente te helpen om knopen door te hakken, heeft wvi 6 scenario’s berekend. Daarin houdt ze rekening met de kosten voor afkoppeling, de aankoop en de plaatsing van IBA’s, de slibruiming, het onderhoudscontract en de controle. Die kosten kunnen deels worden gecompenseerd door subsidies van de Vlaamse overheid en door de saneringsbijdrage die de gemeente kan heffen.