Westhoek

SMART: een Europees project voor de Westhoek mobiliteitsvisie

In samenwerking met Westhoekoverleg heeft WVI een mobiliteitsvisie voor de regio Westhoek opgemaakt. Beide organisaties zoeken ook naar extra middelen om de visie te realiseren. Sinds het najaar van 2013 werden mogelijkheden onderzocht in het Interreg VB programma Noordwest-Europa.

Sociale bouwkavels te koop in Ieper (Vlamertinge)

Wvi realiseert, in samenwerking met de stad Ieper, de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak en de private partner Fadak de sociale verkaveling Du Parcwijk in Vlamertinge. Deze verkaveling situeert zich nabij de Poperingseweg.

Bedrijventerreinenvereniging Veurne@Work is een feit

Veurne@Work is een gloednieuwe bedrijventerreinvereniging waarbij de bedrijven van de bedrijventerreinen in Veurne beter samenwerken en gezamenlijk een eenheid vormen naar overheid en derden. Veurne@Work wordt ondersteund door WVI, de stad Veurne en door het Agentschap Ondernemen.

Infoavond over toekomst parochiekerken in de Westhoek

Op 23 oktober 2011 kwamen meer dan 100 deelnemers af op de uitnodiging van het Westhoekoverleg en wvi om van gedachten te wisselen over de toekomst van de parochiekerken in de Westhoek.

Aanleiding was een conceptnota rond deze problematiek die voor de zomer door de Vlaamse Regering werd aangenomen.

Abonneren op Westhoek