Ruimtelijke planning

WinVorm lanceert vierde oproep

WinVorm, West-Vlaanderen in vorm, heeft een vierde Oproep WinVorm, de 'West-Vlaamse variant' van de Open Oproep Vlaams Bouwmeester gelanceerd. 

WinVorm lanceert derde oproep

WinVorm, West-Vlaanderen in vorm, heeft een derde Oproep Winvorm, de "West-Vlaamse variant" van de Open Oproep Vlaams Bouwmeester gelanceerd.
Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken.

Wvi maakt inventaris en afwegingskader op van spoorwegerfgoed langs provinciale assen

Wvi is door de provincie West-Vlaanderen aangesteld voor de opmaak van een inventaris en afwegingskader voor de validering van het spoorwegerfgoed langs de provinciale groene assen: de Groene 62 van Torhout tot Oostende, De Frontzate van Diksmuide tot Nieuwpoort, De Trimaarzate van Avelgem tot Spiere, het Guldensporenpad van Kortrijk tot Zwevegem, De Abdijenroute van Brugge tot Maldegem, De Kez

De Lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland

Wvi werkte, samen met het Provinciebestuur, Leiedal en de Vlaamse Landmaatschappij, in 2010 aan een lichtvisie voor het West-Vlaamse platteland. Dit wordt een actief beleidsdocument voor West-Vlaanderen, inzetbaar en toepasbaar voor iedereen die bevoegd en betrokken is bij openbare verlichting.

WinVorm wordt kennisnetwerk voor ruimtelijke kwaliteit

Op 30 november werd tijdens een academische zitting in Brugge het WinVorm Manifest 2010-2020 gepresenteerd. Dat zet de krijtlijnen uit voor de toekomstige werking van het samenwerkingsverband, dat in 2000 is opgericht als platform over vernieuwende thema's in ruimtelijke kwaliteit.

Plannen voor logistiek platform Roeselare-Izegem

De provincie West-Vlaanderen en wvi hebben een potentieanalyse laten uitvoeren voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Schaapbrugge (Roeselare) en Sasbrug (Izegem) tot een geïntegreerd multimodaal logistiek platform. In dat kader werden onder meer de exportstromen van de diepvriesgroente-industrie geanalyseerd. 

Programma WinVorm 2010

Over het programma van WinVorm (West-Vlaanderen in vorm), de vormingsreeks waarin lezingen over vernieuwende ruimtelijke thema's centraal staan, kan u hier alles lezen.

West-Vlaamse gemeenten scoren bij de Prijs Vlaams Bouwheer

Voor de vierde keer op rij werd op 25 september 2009 de Prijs Vlaams Bouwheer uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid opdrachtgevers van stedenbouwkundige, landschappelijke en architecturale projecten die via een geïntegreerde aanpak duurzame projecten tot stand brengen en die blijk geven van inspirerend opdrachtgeverschap.

Studievoormiddag 'De kerk in het midden houden'

Op 12 mei 2009 werd in het kader van Winvorm op een druk bijgewoonde bijeenkomst aandacht besteed aan de toekomst van religieus patrimonium. Winvorm (West-Vlaanderen in vorm) is een vormingsreeks rond ruimtelijke kwaliteit.

Studiedag lokale waterbeheerders op 23 september

Wvi participeert via Vlinter, de vereniging van streekontwikkelingsintercommunales, in de organisatie van de studiedag voor lokale waterbeheerders op 23 september. Deze studiedag is gericht naar mandatarissen en ambtenaren van provincies, gemeenten, polders en wateringen.

Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich

 

Wvi zal voor de mobiliteitsplannen die zij destijds heeft opgemaakt de gevraagde sneltoets uitvoeren, en dit in het kader van haar dienstverlenende opdracht naar de gemeenten-vennoten.

Abonneren op Ruimtelijke planning