Ruimtelijke planning

15 jaar WinVorm

Op 24 november 2015 ging de lustrumbijeenkomst WinVorm 15 jaar door, een organisatie van WVI samen met de provincie West-Vlaanderen, Leiedal, Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij. In het tot de nok gevuld ontmoetingscentrum De Schouw te Lichtervelde is samen met alle West-Vlaamse gemeentebesturen en genodigden het 15 jarig bestaan van WinVorm gevierd.

Nieuwe dienstverlening voor gemeentes: inscannen van plandocumenten

De Vlaamse overheid, meer bepaald het Departement Ruimte Vlaanderen, heeft een systeem opgezet voor de uitwisseling van digitale stedenbouwkundige informatie (DSI).

Achtste Oproep Winvorm

In deze nieuwe oproep kunnen we opnieuw lokale overheden en besturen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten. Want alles begint met de selectie van een goede ontwerper.

Pilootproject Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) in Midwest

Op 3 juli 2015 organiseerde WVI samen met Ruimte Vlaanderen een infosessie over de Digitale Bouwaanvraag (DBA) en Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

WinVorm 15 jaar

WinVorm – West-Vlaanderen in Vorm – viert zijn 15de verjaardag. Het platform ontstond in 2000 als een gezamenlijk initiatief van WVI en Leiedal, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en de Vlaamse Bouwmeester.

WVI seminarie 'DSI en DBA in de gemeente'

Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en Digitale Bouw Aanvraag (DBA) trekt Vlaanderen volop de digitale kaart. Waar binnen kaderen deze initiatieven? Hoe groot is de GIS-maturiteit van de gemeenten?

WVI seminarie 'DSI en DBA in de gemeente'

Op 3 juli 2015 organiseert WVI, samen met de Vlaamse overheid, het 'seminarie: DSI en DBA in de gemeente'. Met de projecten digitale stedenbouwkundige informatie (DSI) en digitale bouwaanvraag (DBA) trekt Vlaanderen volop de digitale kaart.

Reconversieproject kazerne Sijsele gaat gestaag verder
Het reconversieproject voor de vrijgekomen kazerne te Sijsele gaat gestaag verder. Het stadsbestuur van Damme en WVI werken samen aan een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Dat is nodig omdat de kazerne (18,8 hectare) bij de opmaak van het GRS niet was opgenomen als mogelijke locatie voor bedrijvigheid, wonen of recreatie.
Vereenvoudigde en uitgebreide Oproep Winvorm succesvol

Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. De eerste vier oproepen waren een succes. 

Vijfde Oproep WinVorm vereenvoudigd en uitgebreid

Met de oproep wil WinVorm lokale overheden en besturen in West-Vlaanderen ondersteunen in het zoeken naar een goede ontwerper voor hun projecten, om zo de architecturale, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. De eerste vier oproepen waren een succes.


Programma Winvorm 2014

WinVorm 2014 wordt opnieuw gezamenlijk georganiseerd door de intercommunales Leiedal en wvi, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester.

De organiserende partners willen met deze nieuwe reeks opnieuw een bijdrage leveren tot meer ruimtelijke kwaliteit in de provincie.

Abonneren op Ruimtelijke planning