Ruimtelijke planning

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen tot 1 juni. Dit uitstel moeten ze uiterlijk op dinsdag 14 februari aangetekend aan de Vlaamse overheid melden via een modelbrief, als ze de vergunningsaanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen.

Regio Brugge en Oostende informeert haar architecten: DBA in de praktijk

Vanaf 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in voege. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Tevens valt het samenvoegen van beide vergunningen samen met de digitale afhandeling van alle dossiers. Vanaf 23 februari 2017 is het verplicht om een dergelijk vergunningsdossier elektronisch in te dienen.

Dien uw project in voor de Meesterproef 2017 Erfgoed en herbestemming

Met de Meesterproef daagt de Vlaams Bouwmeester publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Voor de editie 2017 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de herbestemming van beschermd erfgoed.

Tweede WVI seminarie: 'DSI en DBA in de gemeente'

Op 29 juni organiseerde WVI voor de tweede keer het seminarie ‘DSI en DBA in de gemeente’. Met o.a. de digitale Omgevingsvergunning in het vooruitzicht zijn meer en meer gemeenten zich aan het voorbereiden op de digitale sneltrein.

Tweede WVI seminarie: ‘DSI en DBA in de gemeente’

Op 29 juni 2016 organiseert WVI, samen met de Vlaamse overheid, voor de tweede maal het 'seminarie: DSI en DBA in de gemeente'. Met de projecten Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI) en digitale bouwaanvraag (DBA) is de digitale kaart volop getrokken.

Ruime belangstelling voor seminarie GIPOD

Op 3 mei organiseerden WVI en Leiedal een studienamiddag over GIPOD, het generiek informatie platform openbaar domein. Onder de titel ‘Méér doen met GIPOD’ werd onderzocht hoe het platform een meerwaarde kan betekenen in de dagelijkse werking van een gemeente.

WVI organiseert werkgroep intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED)

WVI heeft onlangs voor de derde keer een ambtelijke werkgroep samengeroepen rond de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten (IOED).

Sinds het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van kracht is, kunnen intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten erkend worden. Deze diensten kunnen de gemeentes ondersteunen in hun erfgoedbeleid.

WVI helpt Mesen aan subsidie voor het project ‘de Zevensprong’.

WVI heeft op vraag van de Stad Mesen de kandidatuurstelling in functie van de subsidieaanvraag voor ‘Platteland Plus’, het plattelandsprogramma voor dorpskernvernieuwingen in West-Vlaanderen, mee opgesteld en vorm gegeven, onder meer middels grafisch geïllustreerd ontwerpend onderzoek.

WVI scant plandocumenten voor Alveringem en Koekelare

Voor Alveringem en Koekelare heeft WVI de opdracht om geldende bestemmings- en uitvoeringsplannen (BPA’s en RUP’s) in te scannen. De Opdracht in Alveringem is eind januari afgerond, deze voor Koekelare is opgestart. Andere gemeenten informeerden reeds naar deze nieuwe dienstverlening. 

Winvorm 2016: het programma

Eind november 2015 blies WinVorm 15 kaarsjes uit tijdens een druk bijgewoonde viering. Een terugblik op ‘15 jaar werken aan ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen’ was niet alleen verrassend, maar ook uitdagend. Tien bevlogen sprekers prikkelden ons aan de hand van pecha kucha’s over toekomstige uitdagingen. 

WVI begeleidt gemeentes in gebiedswerking in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Met de relance van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd regionale gebiedsgerichte geïntegreerde ruimtelijke ontwikkeling  centraal geplaatst als methodiek om tot beleidsplanning te komen.

Hiermee wordt meer initiatief en beleidsruimte gegeven aan de lokale besturen.

Abonneren op Ruimtelijke planning