Ondernemen

Bewegwijzering op de wvi bedrijventerreinen gestart in Tielt en Izegem

Wvi heeft de taak op zich genomen om op bedrijventerreinen een uniforme bewegwijzering uit te werken en te onderhouden. Hiermee komt ze tegemoet aan de vragen van bedrijven die ofwel moeilijker te vinden zijn of vaak de weg moeten uitleggen.

Lokaal bedrijventerrein Waregem-Transvaal in verkoop.

Op de oude site van Textielbedrijf Sofinal aan de Windhoek te Waregem realiseert wvi een lokaal bedrijventerrein "Transvaal". De twee voornaamste fabrieksloodsen konden worden behouden en heringericht als bedrijfsverzamelgebouw met 9 privatieve modules. Op het bedrijventerrein zijn ook 11 percelen industriegrond te koop.

Wvi als projectregisseur in Waregem Sint Hubertus

Op de voormalige site van Bekaert Textiles te Waregem zijn de voorbereidende werkzaamheden van het nieuwe woonproject Sint Hubertus van start gegaan. Wvi begeleidt er de realisatie van 36 woningen en 47 appartementen. Dit project kadert in het Vlaams subsidiebesluit m.b.t.

Eerste steen bedrijfsverzamelgebouw Wingene

Op 20 mei is de eerste steen gelegd van het bedrijfsverzamelgebouw op het terrein Hille Zuid te Zwevezele (Wingene). In dit kwalitatief en duurzaam gebouw kunnen bedrijven die een kleinere, meer beperkte oppervlakte nodig hebben, één of meerdere modules aankopen.

Wvi als projectregisseur in publiek-private samenwerking in Wielsbeke

Op 30 juni gaan de voorbereidende werkzaamheden van het nieuwe woonproject aan de Heirweg te Wielsbeke van start. Wvi begeleidt er de realisatie van 15 woningen. Dit project kadert in het Vlaams subsidiebesluit m.b.t. de herbestemming van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Succesvolle start parkmanagement in Poperinge

Op het wvi bedrijventerrein “Sappenleen” in Poperinge loopt sedert enkele maanden een project rond parkmanagement. Parkmanagement is een vorm van beheer op kantoren- en bedrijventerreinen waarbij bedrijven, terreinbeheerder en gemeente samenwerken om op het terrein de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden.

Duurzame stadsuitbreiding Oostsector Ieper

Wvi realiseert de komende jaren samen met de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen de duurzame stadsuitbreiding Oostsector in Ieper. Dat staat in een samenwerkingsovereenkomst tussen genoemde partners.

Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne

Op 20 december 2007 is wvi eigenaar geworden van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek te Veurne. Door zijn ligging en de omvang (46ha) is deze site van zeer groot strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van Veurne.

Nieuw vrachtbehandelingscentrum in Wvi-bedrijvenpark Luchthaven Oostende

Op maandag 10 december werd het startsein gegeven voor de bouw van het AVIAFRESH Perishable Center op de luchthavengebonden bedrijvenzone van wvi te Oostende. Het centrum zal vooral zendingen fruit en groenten behandelen die op Oostend Airport aankomen.

Wvi draagt knowhow m.b.t. duurzame ontwikkeling uit

Wvi is een graag gevraagde partner op colloquia en lezingen m.b.t. duurzame ontwikkeling, in het bijzonder van bedrijventerreinen. Wvi verrichtte niet alleen baanbrekend werk met de studie en het handboek "Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen".

Abonneren op Ondernemen