Ondernemen

Verkaveling Kapelhoek in Roeselare weldra in verkoop

In Beveren (Roeselare) is de verkaveling Kapelhoek klaar voor verkoop. Het betreft een vrije verkaveling met 72 loten geschikt voor open, halfopen en gesloten bebouwing. De grootte van de kavels varieert tussen de 350 en 750m² ; de prijs bedraagt €99/m².

 

Huize Ten Borrewalle in Ieper ingehuldigd

 

Zaterdag 20 oktober werd de Huize Ten Borrewalle te Hollebeke (Ieper) plechtig geopend. Het gaat om 5 woongelegenheden die door Wvi, in opdracht van het OCMW van Ieper werden gerealiseerd. Het OCMW van Ieper wil hiermee het aanbod kleinere, betaalbare huurwoningen uitbreiden.

Bedrijventerrein Mortelput in verkoop

 

In Lichtervelde is het bedrijventerrein Mortelput - bestemd voor milieubelastende activiteiten -  in verkoop gegaan. De beschikbare verkoopbare oppervlakte bedraagt ongeveer 3,9 ha. Wvi hoopt op het terrein een 12-tal bedrijven te kunnen huisvesten, voor een deel via koppelbouw. Er wordt vooral gemikt op bedrijven uit Lichtervelde zelf die moeten herlokaliseren.

Aanbod wvi-bedrijfslocaties gaat on-line

Vandaag wordt in Duinkerke “GoGis” aan de pers voorgesteld.

Europees project Duurzame bedrijventerreinen positief geëvalueerd

 

Van begin 2003 tot eind 2005 heeft wvi het onderzoeksproject ‘Duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen' uitgevoerd, met steun van het Europese 5B Phasing Out-programma. Het programmasecretariaat heeft het wvi-project nu positief geëvalueerd.

 

Wvi voert bewegwijzering op bedrijventerreinen in

 

Wvi maakt zich klaar om op haar bedrijventerreinen een nieuwe bewegwijzering in te voeren. Die moet bezoekers vlotter naar de bedrijven loodsen en tegelijk de identiteit van de wvi-bedrijventerreinen versterken.

Bedrijventerrein SteenGoed in Oudenburg uitverkocht

 

Na de eerste verkoopronde is het nieuwe lokale bedrijventerrein SteenGoed uitverkocht. Op het lokale bedrijventerrein van 4,3 hectare kunnen 22 bedrijven terecht. Wvi onderzoekt momenteel of het terrein met 5 hectare kan worden uitgebreid.

Woonproject De Craene Blankenberge : verkoopavond

 

Op 28 juni 2007 organiseert wvi in het stadhuis van Blankenberge een verkoopavond voor het project ‘De Craene' in Blankenberge. Er zijn 15 kavels beschikbaar.

 

Nieuwe wegenis Ieper Business Park : werken starten vandaag

Vandaag starten de werkzaamheden voor de aanleg van een bijkomende insteekweg op het bedrijventerrein Ieper Business Park. Die nieuwe weg moet de strook ontsluiten waar de Politiezone Ieper zich zal vestigen, maar biedt tevens perspectieven om andere bedrijven op dit gedeelte te verwelkomen.

Wvi koopt kazerne Lissewege

Op 23 april jl. ging wvi over tot de aankoop van de verlaten militaire kazerne te Lissewege (Brugge). Bedoeling is deze site om te vormen tot KMO-park. Dit reconversieproject voorziet een heraanleg van de weginfrastructuur, de afbraak van een aantal gebouwen en het opknappen van een aantal te behouden gebouwen.

Abonneren op Ondernemen