Klimaat en energie

5 energieactieplannen goedgekeurd onder impuls van WVI

De gemeenten die in 2015 het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend en tijdens het traject samenwerken met WVI, hebben eind december 2016 elk hun duurzaam energieactieplan goedgekeurd  tijdens de gemeenteraad.

See2Do! stimuleert inwoners Lo-Reninge om woning energetisch te renoveren

Woensdagavond 11 januari 2017 werd een thermografische luchtfoto (of warmtefoto) gemaakt van de stad Lo-Reninge in het kader van het Europees project See2Do!. Het vliegtuig vloog hiervoor enkele uren laag, traag en duidelijk hoorbaar over de gemeente.

Maak je huis energiezuiniger, zonder impact op je gezinsbudget

WVI staat klaar om eigenaars met een bescheiden inkomen te helpen hun woning energiezuinig te maken. Dit kan zonder zorgen!

WVI deelt haar klimaatengagement in voorbereiding van de Vlaamse klimaattop op 1 december

Op 19 april 2016 gaven Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister Joke Schauvliege de aftrap voor het klimaattraject. Op 16 juni 2016 zette Vlaams viceminister-president Bart Tommelein de ‘Stroomversnelling’ in gang richting een Vlaamse energievisie. Op donderdag 1 december 2016 komen beide trajecten samen op de Vlaamse Klimaat- en Energietop in Gent.

De Vloei grijpt net naast Grote Prijs Toekomstige Generaties

De duurzame wijk de Vloei werd verkozen tot één van de 12 finalisten voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016, maar greep op 16 november net naast de hoofdprijs.

Duurzame wijk De Vloei finalist voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016 – stem nu!

De duurzame wijk de Vloei is verkozen tot één van de 12 finalisten voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016. De duurzame wijk De Vloei is het duurzaamste project van West-Vlaanderen en kan nu mee dingen voor de Grote Prijs die wordt uitgereikt op 16 november in Brussel.

WVI stelt duurzame energieactieplannen op voor 29 gemeenten

WVI stelt binnen het Europese Burgemeestersconvenant voor 29 gemeenten duurzame energieactieplannen op.

Burgemeestersconvenant: groepen die WVI begeleidt uit de startblokken

Het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors of kortweg CoM) is een vrijwillig Europees initiatief dat zich rechtstreeks richt tot lokale besturen. Gemeenten die instappen beloven tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied met minstens 20% te verminderen.

Opnieuw 32 West-Vlaamse gemeenten engageren zich voor 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020

Op woensdag 3 juni ondertekenen nog eens 32 West-Vlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant.

Hiermee verbinden ze zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie.

WVI begeleidt 10 gezinnen bij het energiezuiniger maken van hun woning

WVI zal 10 gezinnen begeleiden bij het energiezuiniger maken van hun woning.  WVI ontvangt hiervoor als West- Vlaamse lokale entiteit een impulssubsidie van de provincie West- Vlaanderen.

Abonneren op Klimaat en energie