Klimaat en energie

De Vloei grijpt net naast Grote Prijs Toekomstige Generaties

De duurzame wijk de Vloei werd verkozen tot één van de 12 finalisten voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016, maar greep op 16 november net naast de hoofdprijs.

Duurzame wijk De Vloei finalist voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016 – stem nu!

De duurzame wijk de Vloei is verkozen tot één van de 12 finalisten voor de Grote Prijs Toekomstige Generaties 2016. De duurzame wijk De Vloei is het duurzaamste project van West-Vlaanderen en kan nu mee dingen voor de Grote Prijs die wordt uitgereikt op 16 november in Brussel.

WVI stelt duurzame energieactieplannen op voor 29 gemeenten

WVI stelt binnen het Europese Burgemeestersconvenant voor 29 gemeenten duurzame energieactieplannen op.

Burgemeestersconvenant: groepen die WVI begeleidt uit de startblokken

Het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors of kortweg CoM) is een vrijwillig Europees initiatief dat zich rechtstreeks richt tot lokale besturen. Gemeenten die instappen beloven tegen 2020 de CO2-uitstoot op het grondgebied met minstens 20% te verminderen.

Opnieuw 32 West-Vlaamse gemeenten engageren zich voor 20 % minder CO2-uitstoot tegen 2020

Op woensdag 3 juni ondertekenen nog eens 32 West-Vlaamse gemeenten, onder impuls van WVI en de Provincie West-Vlaanderen, het Burgemeestersconvenant.

Hiermee verbinden ze zich er toe 20 % minder CO2 op hun grondgebied uit te stoten tegen 2020. Dit kan door in te zetten op efficiënt energiegebruik en hernieuwbare energie.

WVI begeleidt 10 gezinnen bij het energiezuiniger maken van hun woning

WVI zal 10 gezinnen begeleiden bij het energiezuiniger maken van hun woning.  WVI ontvangt hiervoor als West- Vlaamse lokale entiteit een impulssubsidie van de provincie West- Vlaanderen.

Studienamiddag lokaal energiebeleid voor gemeenten Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Op 22 januari 2015 organiseert de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai voor haar gemeenten een studienamiddag over lokaal energiebeleid. Energie is bij uitstek een grensoverschrijdend thema.  De 147 gemeenten van de Eurometropool staan voor dezelfde uitdagingen, maar hebben vaak andere accenten in de aanpak ervan.

62 West-Vlaamse gemeenten engageren zich samen met WVI en de Provincie West-Vlaanderen voor een beter lokaal klimaatbeleid

Op 1 december ondertekenden 62 West-Vlaamse gemeenten in Greenbridge (Oostende) het engagement lokaal klimaatbeleid. Met dit initiatief willen WVI en de Provincie klimaat in de kijker stellen.

Startmoment lokaal netwerk klimaat voor gemeenten op 20 mei

Energie en klimaat zijn belangrijke en actuele thema's voor lokale besturen. Wvi en de Provincie zullen hier voortaan nog sterker op inzetten ter ondersteuning van de gemeenten. De aftrap wordt gegeven op 20 mei 2014, dan wordt een startmoment netwerk lokaal klimaatbeleid gehouden voor ambtenaren en burgemeesters.

Studiedag klimaatadaptatie op 13 september 2011

Op dinsdag 13 september organiseert wvi, in het kader van het Europees project ‘Future Cities', een studiedag over klimaatadaptatie, waarbij de ontwikkeling van de duurzame wijk ‘De Vloei' in Ieper centraal staat, maar ook geplaatst wordt in een ruimere context over klimaatadaptatie met voorbeel­den uit binnen- en buitenland en aandacht  voor het Vlaams toekomstig adaptatiebeleid.

Abonneren op Klimaat en energie