Brugge – Oostende

Kennisplatform intergemeentelijke samenwerking

De praktijk van intergemeentelijk samenwerken tussen gemeenten en/of OCMW’s neemt zienderogen toe. Soms gebeurt dit naar aanleiding van nieuwe projecten of opportuniteiten, soms is het de doorvertaling van een visie op het functioneren van lokale besturen in de toekomst.

Abonneren op Brugge – Oostende