Alle

Luc Vanparys herkozen als voorzitter van wvi

 

Raad van Bestuur geïnstalleerd

Op 29 maart jl. vond de Algemene Vergadering plaats in Provincieraadszaal Boeverbos. De leden van de Raad van Bestuur werden op voordracht van de gemeenten en Provinciebestuur verkozen. De Raad van Bestuur telt 33 leden waarvan reeds 29 zijn aangeduid : 24 voor de aandelen A (gemeenten) en  5 voor de aandelen B (Provincie en WVEM).

Het Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai in de steigers

 

In de Frans-Belgische metropool Lille wordt de oprichting voorbereid van het Eurodistrict, een beheersstructuur voor de metropool. Het doel: de dialoog en de samenwerking tussen alle beleidsniveaus aan weerszijden van de grens verdiepen.

Wvi neemt grondaankoper in dienst

Overheden hebben een eigen grondbeleid nodig als hefboom om economische, sociale en ruimtelijke doelen te kunnen realiseren. Tegelijk maakt de schaarste op de grondmarkt en de concurrentie tussen de diverse spelers zo'n publiek grondbeleid alsmaar moeilijker.

Abonneren op Alle