Alle

Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne

Op 20 december 2007 is wvi eigenaar geworden van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek te Veurne. Door zijn ligging en de omvang (46ha) is deze site van zeer groot strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van Veurne.

Nieuw vrachtbehandelingscentrum in Wvi-bedrijvenpark Luchthaven Oostende

Op maandag 10 december werd het startsein gegeven voor de bouw van het AVIAFRESH Perishable Center op de luchthavengebonden bedrijvenzone van wvi te Oostende. Het centrum zal vooral zendingen fruit en groenten behandelen die op Oostend Airport aankomen.

Vergelijking aanbod rioleringsbeheerders in West-Vlaanderen

Samen met Leiedal heeft wvi het aanbod vergeleken van vier partners voor het gemeentelijke rioleringsbeheer. Die vergelijking is samengevat in een overzichtelijke tabel. Deze is ter beschikkking van onze vennoten.

Wvi onderzoekt het prijskaartje afkoppeling hemelwater en IBA

Op vraag van de gemeente Ingelmunster heeft wvi voor 4 woningtypes berekend hoeveel het kost om hemelwater af te koppelen en het afvalwater individueel te zuiveren. Zo kan de gemeente met meer kennis van zaken beslissen of ze al dan niet (mee)betaalt voor de aanleg.

Afvalwaterzuivering: wvi vergelijkt financiële scenarios voor IBA

Waar rioleringen onmogelijk zijn of te duur uitvallen, kan de gemeente kiezen om het afvalwater te laten saneren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In een latere fase moet ze ook beslissen wie voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van die IBA zorgt.

Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich

 

Wvi zal voor de mobiliteitsplannen die zij destijds heeft opgemaakt de gevraagde sneltoets uitvoeren, en dit in het kader van haar dienstverlenende opdracht naar de gemeenten-vennoten.

Transithuis Oostende valt in de prijzen

 

Op  8 november 2007 vond in het Provinciaal Hof te Brugge de opening plaats van de tentoonstelling "Actuele architectuur in West-Vlaanderen 2007 ". Aan deze tentoonstelling ging een wedstrijd vooraf waarvoor 29 architectenbureaus in totaal 60 bouwprojecten inzonden.

Studie wvi naar uitbreiding kusttramnetwerk Westhoek

 

Vanuit haar opdracht en vanuit de nood in die regio liet wvi een studie uitvoeren rond een aantal stationsomgevingen in de Westhoek, gekaderd in een overkoepelend openbaar vervoersscenario voor de regio.

Wvi draagt knowhow m.b.t. duurzame ontwikkeling uit

Wvi is een graag gevraagde partner op colloquia en lezingen m.b.t. duurzame ontwikkeling, in het bijzonder van bedrijventerreinen. Wvi verrichtte niet alleen baanbrekend werk met de studie en het handboek "Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen".

Aanvang bouw Kauwstraat Pittem

De bouwwerken in het project Kauwstraat te Pittem zijn gestart op 9 november jl. Het betreft de bouw van 4 woningen en 8 appartementen, bestemd voor verhuring aan sociaal gerechtigden, voor rekening van de gemeente Pittem. De werken worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Wvi staat in voor de volledige coördinatie en projectregie.

Abonneren op Alle