Alle

Wvi neemt grondaankoper in dienst

Overheden hebben een eigen grondbeleid nodig als hefboom om economische, sociale en ruimtelijke doelen te kunnen realiseren. Tegelijk maakt de schaarste op de grondmarkt en de concurrentie tussen de diverse spelers zo'n publiek grondbeleid alsmaar moeilijker.

Abonneren op Alle