Alle

Wvi projectregisseur in Hooglede

 

Verkaveling Noordschote in verkoop

In samenwerking met het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft wvi een nieuwe verkaveling te Noordschote gerealiseerd. Deze verkaveling sluit aan op de Noordooststraat en is opgedeeld in 6 loten bestemd voor open of gekoppelde woningbouw.  De infrastructuurwerken zijn volledig afgewerkt.

Nieuwe wegenis Ieper Business Park : werken starten vandaag

Vandaag starten de werkzaamheden voor de aanleg van een bijkomende insteekweg op het bedrijventerrein Ieper Business Park. Die nieuwe weg moet de strook ontsluiten waar de Politiezone Ieper zich zal vestigen, maar biedt tevens perspectieven om andere bedrijven op dit gedeelte te verwelkomen.

Seniorenresidentie Zorgvliet in Zillebeke ingehuldigd

Vorige zaterdag 2 juni

Wvi koopt kazerne Lissewege

Op 23 april jl. ging wvi over tot de aankoop van de verlaten militaire kazerne te Lissewege (Brugge). Bedoeling is deze site om te vormen tot KMO-park. Dit reconversieproject voorziet een heraanleg van de weginfrastructuur, de afbraak van een aantal gebouwen en het opknappen van een aantal te behouden gebouwen.

Luc Vanparys herkozen als voorzitter van wvi

 

Raad van Bestuur geïnstalleerd

Op 29 maart jl. vond de Algemene Vergadering plaats in Provincieraadszaal Boeverbos. De leden van de Raad van Bestuur werden op voordracht van de gemeenten en Provinciebestuur verkozen. De Raad van Bestuur telt 33 leden waarvan reeds 29 zijn aangeduid : 24 voor de aandelen A (gemeenten) en  5 voor de aandelen B (Provincie en WVEM).

Het Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai in de steigers

 

In de Frans-Belgische metropool Lille wordt de oprichting voorbereid van het Eurodistrict, een beheersstructuur voor de metropool. Het doel: de dialoog en de samenwerking tussen alle beleidsniveaus aan weerszijden van de grens verdiepen.

Wvi neemt grondaankoper in dienst

Overheden hebben een eigen grondbeleid nodig als hefboom om economische, sociale en ruimtelijke doelen te kunnen realiseren. Tegelijk maakt de schaarste op de grondmarkt en de concurrentie tussen de diverse spelers zo'n publiek grondbeleid alsmaar moeilijker.

Abonneren op Alle