Alle

Voorstelling Jaarverslag 2007

Aanzienlijke stijging van de verkoop van bedrijventerreinen, maar een steeds groeiende vraag en een ontoereikend aanbod van bedrijfsgrond. Een daling van het aantal verkochte kavels, maar gestage grondschaarste voor traditionele verkavelingen. Huisvestingsprojecten voor bejaarden en kansarmen komen in een stroomversnelling.

Milieu-uitstap duurzaam bouwen op 27 mei

Op dinsdag 27 mei organiseert wvi voor de West-Vlaamse beleidsmensen een uitstap rond ‘duurzame wijkontwikkeling’. Dat doen we samen met VIBE vzw en met steun van de Provincie en Tandem. In Westerlo nemen we een kijkje in een woonproject van SHM De Zonnige Kempen.

Inhuldiging OCMW woningen Oostkamp

Op 15 maart jl. werden 5 nieuwe woningen voor alleenstaanden, kleine gezinnen of senioren in het centrum van Oostkamp ingehuldigd. Het betreft 3 woningen in de Bruggestraat en 2 woningen met garage aan het Felix Timmermansplein. Wvi realiseerde deze woningen op vraag van en in samenwerking met het OCMW van Oostkamp.

Wvi participeert in Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Op 28 januari 2008 vond in Kortrijk de officiële installatievergadering plaats van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Succesvolle start parkmanagement in Poperinge

Op het wvi bedrijventerrein “Sappenleen” in Poperinge loopt sedert enkele maanden een project rond parkmanagement. Parkmanagement is een vorm van beheer op kantoren- en bedrijventerreinen waarbij bedrijven, terreinbeheerder en gemeente samenwerken om op het terrein de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden.

Duurzame stadsuitbreiding Oostsector Ieper

Wvi realiseert de komende jaren samen met de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen de duurzame stadsuitbreiding Oostsector in Ieper. Dat staat in een samenwerkingsovereenkomst tussen genoemde partners.

Regionale vergaderingen milieu : samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Eind februari organiseert wvi, i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen, opnieuw een reeks regionale vergaderingen voor de gemeentelijke milieu-, natuur- en duurzaamheidsambtenaren, alsook voor de voor deze materies bevoegde schepenen.

Wvi onderzoekt problematiek startende ondernemers in de Westhoek

Startende ondernemers in de Westhoek hebben vooral behoefte aan eenduidige informatie en aan bijkomende, vooral (zeer) kleine bedrijfsruimtes. Dit blijkt uit een studie die wvi liet uitvoeren naar startende ondernemers in de Westhoek.

Opmerkelijk archeologisch vooronderzoek in Menen Oost

In Menen realiseert wvi een uitbreiding van 21 hectare van het bedrijventerrein Menen Oost. Het archeologisch vooronderzoek van deze site leverde enkele zeer waardevolle vondsten op. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE).

Wvi wordt eigenaar Suikerfabriek Veurne

Op 20 december 2007 is wvi eigenaar geworden van de terreinen van de voormalige Suikerfabriek te Veurne. Door zijn ligging en de omvang (46ha) is deze site van zeer groot strategisch belang voor de toekomstige ontwikkeling van Veurne.

Abonneren op Alle