Alle

Wvi partner in west@work

 

Verkaveling Kapelhoek in Roeselare weldra in verkoop

In Beveren (Roeselare) is de verkaveling Kapelhoek klaar voor verkoop. Het betreft een vrije verkaveling met 72 loten geschikt voor open, halfopen en gesloten bebouwing. De grootte van de kavels varieert tussen de 350 en 750m² ; de prijs bedraagt €99/m².

 

Huize Ten Borrewalle in Ieper ingehuldigd

 

Zaterdag 20 oktober werd de Huize Ten Borrewalle te Hollebeke (Ieper) plechtig geopend. Het gaat om 5 woongelegenheden die door Wvi, in opdracht van het OCMW van Ieper werden gerealiseerd. Het OCMW van Ieper wil hiermee het aanbod kleinere, betaalbare huurwoningen uitbreiden.

Regionale vergaderingen milieu

De Vlarem-regelgeving stond centraal op de regiovergaderingen voor gemeentelijke milieuambtenaren en beleidsmensen die wvi samen met Leiedal en de provincie organiseert.

Wvi maakt inventaris kasteeldomeinen

In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen maakt wvi een inventariserende studie van de kastelen en kasteeldomeinen in de regio Brugge. Die inventarisatie moet ook de verschillende ruimtelijke mogelijkheden van die kasteeldomeinen detecteren.

Bedrijventerrein Mortelput in verkoop

 

In Lichtervelde is het bedrijventerrein Mortelput - bestemd voor milieubelastende activiteiten -  in verkoop gegaan. De beschikbare verkoopbare oppervlakte bedraagt ongeveer 3,9 ha. Wvi hoopt op het terrein een 12-tal bedrijven te kunnen huisvesten, voor een deel via koppelbouw. Er wordt vooral gemikt op bedrijven uit Lichtervelde zelf die moeten herlokaliseren.

Vacatures bij wvi

Wvi heeft een vacature voor een intergemeentelijk miieuambtenaar. Klik hier voor meer informatie.

Aanbod wvi-bedrijfslocaties gaat on-line

Vandaag wordt in Duinkerke “GoGis” aan de pers voorgesteld.

Wvi-studie : 20% onbebouwde percelen in handen van overheid

Om het toekomstig woonbeleid in Vlaanderen te kunnen voorbereiden, en hieromtrent een zinvolle discussie te voeren is het belangrijk zich te baseren op de juiste cijfers.

Projectbezoek regenwaterafkoppeling in Wingene

 

Op 27 juni trekken West-Vlaamse milieuambtenaren en schepenen van leefmilieu en waterbeleid naar Wingene. Daar zullen ze bekijken hoe in privé-woningen regenwater wordt afgekoppeld, zodat alleen afvalwater in de riolering terechtkomt. Wvi organiseert het projectbezoek samen met Leiedal.

Abonneren op Alle