Alle

Bewegwijzering op de wvi bedrijventerreinen gestart in Tielt en Izegem

Wvi heeft de taak op zich genomen om op bedrijventerreinen een uniforme bewegwijzering uit te werken en te onderhouden. Hiermee komt ze tegemoet aan de vragen van bedrijven die ofwel moeilijker te vinden zijn of vaak de weg moeten uitleggen.

Minister Ceyssens keurt subsidiedossiers Suikerfabriek Veurne en Ieperleekanaal Ieper goed

Minister Ceyssens heeft zowel het subsidiedossier voor het studiewerk en procesbegeleiding van de reconversie van de suikerfabriek Veurne, als voor het reconversieproject Ieperleekanaal te Ieper goedgekeurd. Beide dossiers worden voor 40% gesubsidieerd.

Kapitaal van wvi herverdeeld: gemeenten krijgen 80% van de aandelen

De buitengewone algemene vergadering van 17 december heeft de overname van de aandelen van de provincie West-Vlaanderen door de gemeenten goedgekeurd. 

De gemeenten beschikken hierdoor over 80% van het kapitaal van wvi; het kapitaal van de provincie werd gereduceerd van 43,77% tot 20%.

Parkmanagement op kruissnelheid

Gedurende drie jaar werd op 25 West-Vlaamse bedrijventerreinen een brede waaier aan initiatieven, activiteiten en haalbaarheidsstudies geïnitieerd en uitgevoerd met het oog op kwaliteitsverbetering en verduurzaming van deze bestaande terreinen. Enkele geslaagde acties zijn:

Screeningsnota's wvi voor ontheffing van de MER-plicht

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een procedure om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Ze wordt gebruikt bij activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu.

Woonproject Heulebrug in Knokke-Heist wint toonaangevende Europese architectuurprijs

Op zaterdag 18 oktober werd de driejaarlijkse 'Prix Européen d'Architecture Philippe Rotthier' uitgereikt aan projecten op het gebied van architectuur, stadsvernieuwing en restauratie die zich onderscheiden door hun respectvolle en toch vernieuwende omgang met de Europese architectonische en stedenbouwkundige traditie.

Wvi werft aan

Momenteel hebben wij 4 vacatures: een stafmedewerker HRM, communicatie en kwaliteit, een stafmedewerker energie, een stafmedewerker beheer bedrijventerreinen en een industrieel ingenieur bouwkunde. Alle kandidaturen dienen ons te bereiken uiterlijk 09 november 2008.

Interesse? Hier vindt u meer info over deze vacatures

Geslaagde studiedag water

Op 23 september vond in Mechelen een geslaagde studiedag plaats over lokaal waterbeleid, bestemd voor beleidsverantwoordelijken en ambtenaren van provincies, gemeenten, polders en wateringen. In de voormiddag belichtten deskundigen voorbeeldprojecten rond integraal waterbeleid.

Studiedag lokale waterbeheerders op 23 september

Wvi participeert via Vlinter, de vereniging van streekontwikkelingsintercommunales, in de organisatie van de studiedag voor lokale waterbeheerders op 23 september. Deze studiedag is gericht naar mandatarissen en ambtenaren van provincies, gemeenten, polders en wateringen.

Inhuldiging woonproject in De Panne op 17 september

Op 17 september worden 7 nieuwe woningen voor senioren, kansarmen, en kleinere gezinnen of alleenstaanden aan de Noorddreef in De Panne plechtig ingehuldigd. Het gaat om een woonproject dat wvi, in opdracht van het gemeentebestuur van De Panne heeft gerealiseerd. Het gemeentebestuur wil hiermee het aanbod  betaalbare huurwoningen uitbreiden.#39;calibri','sans-serif'">

Abonneren op Alle