Alle

Afvalwaterzuivering: wvi vergelijkt financiële scenarios voor IBA

Waar rioleringen onmogelijk zijn of te duur uitvallen, kan de gemeente kiezen om het afvalwater te laten saneren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). In een latere fase moet ze ook beslissen wie voor de aanschaf, het onderhoud en het beheer van die IBA zorgt.

Wvi neemt sneltoets mobiliteitsplannen op zich

 

Wvi zal voor de mobiliteitsplannen die zij destijds heeft opgemaakt de gevraagde sneltoets uitvoeren, en dit in het kader van haar dienstverlenende opdracht naar de gemeenten-vennoten.

Transithuis Oostende valt in de prijzen

 

Op  8 november 2007 vond in het Provinciaal Hof te Brugge de opening plaats van de tentoonstelling "Actuele architectuur in West-Vlaanderen 2007 ". Aan deze tentoonstelling ging een wedstrijd vooraf waarvoor 29 architectenbureaus in totaal 60 bouwprojecten inzonden.

Studie wvi naar uitbreiding kusttramnetwerk Westhoek

 

Vanuit haar opdracht en vanuit de nood in die regio liet wvi een studie uitvoeren rond een aantal stationsomgevingen in de Westhoek, gekaderd in een overkoepelend openbaar vervoersscenario voor de regio.

Wvi draagt knowhow m.b.t. duurzame ontwikkeling uit

Wvi is een graag gevraagde partner op colloquia en lezingen m.b.t. duurzame ontwikkeling, in het bijzonder van bedrijventerreinen. Wvi verrichtte niet alleen baanbrekend werk met de studie en het handboek "Duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen".

Aanvang bouw Kauwstraat Pittem

De bouwwerken in het project Kauwstraat te Pittem zijn gestart op 9 november jl. Het betreft de bouw van 4 woningen en 8 appartementen, bestemd voor verhuring aan sociaal gerechtigden, voor rekening van de gemeente Pittem. De werken worden door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Wvi staat in voor de volledige coördinatie en projectregie.

Wvi partner in west@work

 

Verkaveling Kapelhoek in Roeselare weldra in verkoop

In Beveren (Roeselare) is de verkaveling Kapelhoek klaar voor verkoop. Het betreft een vrije verkaveling met 72 loten geschikt voor open, halfopen en gesloten bebouwing. De grootte van de kavels varieert tussen de 350 en 750m² ; de prijs bedraagt €99/m².

 

Huize Ten Borrewalle in Ieper ingehuldigd

 

Zaterdag 20 oktober werd de Huize Ten Borrewalle te Hollebeke (Ieper) plechtig geopend. Het gaat om 5 woongelegenheden die door Wvi, in opdracht van het OCMW van Ieper werden gerealiseerd. Het OCMW van Ieper wil hiermee het aanbod kleinere, betaalbare huurwoningen uitbreiden.

Regionale vergaderingen milieu

De Vlarem-regelgeving stond centraal op de regiovergaderingen voor gemeentelijke milieuambtenaren en beleidsmensen die wvi samen met Leiedal en de provincie organiseert.

Abonneren op Alle