Alle

Bewoners Walstraat in Oostkamp klinken op opening eerste woningen

De gemeente Oostkamp en WVI hebben vrijdagavond het woonproject Walstraat officieel ingehuldigd samen met de buurtbewoners. In maart trokken de eerste bewoners in de 6 sociale huurwoningen, aangepast aan de noden en behoeften van senioren. Het uitgelezen moment om de nieuwe bewoners van de Walstrtaat officieel te verwelkomen.

Uitbreiding Beernems Industriepark feestelijk gevierd

WVI en de gemeente Beernem hebben de ondernemers van het uitbreidingsgedeelte Industriepark Oost feestelijk verwelkomd tijdens het openingsweekend van vzw Beernems Bedrijvenpark. Ruim 100 aanwezigen werden met open handen ontvangen bij gastbedrijf Natuursteen Brandt voor een lekker ontbijt.

WVI zet in op duurzame (fiets)mobiliteit

WVI onderschreef in 2017 de Vlaamse actie "Green Deal". Eén van de actiepunten houdt in dat we onze gemeenten aansporen meer in te zetten op gedeelde én duurzame mobiliteit, maar het vormde tevens de aanleiding om in eigen boezem te kijken.

Tuinwijk creëert extra woongelegenheid in hartje Diksmuide

Vlakbij het historisch stadscentrum van Diksmuide worden 180 woonentiteiten gerealiseerd voor iedereen, van jong gezin tot gepensioneerde.

Nieuwe raad van bestuur WVI bevestigt voorzitterschap Kris Declercq

Tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe raad van bestuur werd Kris Declercq, burgemeester Roeselare, unaniem herverkozen als voorzitter van de raad van bestuur. In zijn kielzog volgen Kurt Claeys, schepen Oostende en Peter Roose, burgemeester Veurne, als ondervoorzitters.

SLOTEVENT | See2Do!

VAN ZIEN NAAR DOEN: ENERGETISCHE RENOVATIES VAN PARTICULIERE WONINGEN EN PUBLIEKE GEBOUWEN

Burgemeestersoverleg regio Brugge van start

Als verlengstuk van onze lokale besturen ondersteunt WVI gemeenten in hun werking en dienstverlening. Hierbij gaat veel aandacht naar het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten zowel op grote als kleine schaal. In dit kader organiseert en ondersteunt WVI overlegfora op niveau van de burgemeesters, ook in de regio Brugge.

Filip De Rynck verkent samenwerkende gemeenten en regio’s in Vlaanderen tijdens KIS

Tijdens de zevende editie van het Kennisplatform Intergemeentelijk Samenwerken (KIS) was prof. dr. Filip De Rynck de centrale gast. Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het delen van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke projecten en het oprichten van een regionale dienstverlenende vereniging.

WinVorm 2019: opnieuw een inspirerende lezingenreeks

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) gaat door op hetzelfde elan in 2019 en wilt jullie verder blijven inspireren met haar lezingenreeks.

WVI gaat 'on tour' naar schepencolleges

Met de start van de nieuwe bestuursploegen, bezoekt WVI de nieuwe colleges van burgemeester en schepenen in haar werkingsgebied. Zo maakten we vrijdag kennis met een delegatie van het schepencollege in Lo-Reninge. Het uitgelezen moment om samen met hen terug te blikken en vooruit de kijken.

Abonneren op Alle