algemene vergadering

De algemene vergadering telt 55 leden en komt twee keer per jaar bijeen. Het belangrijkste agendapunt is doorgaans de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening (in het voorjaar) en de goedkeuring van de begroting (in december).