algemene vergadering

De algemene vergadering telt 55 leden en komt twee keer per jaar bijeen. Het belangrijkste agendapunt is doorgaans de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening (in het voorjaar) en de goedkeuring van de begroting (in december).

 

Een lijst met recente besluiten van de vergaderingen

Beslissingen van de algemene vergadering dd. 16-06-2021 (gepubliceerd 22-06-2021)

Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 16-12-2020 (gepubliceerd 21-12-2020)
Beslissingen van de algemene vergadering dd. 03-06-2020 (gepubliceerd 13-06-2020)

Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 18-12-2019 (gepubliceerd 20-12-2019)
Beslissingen van de algemene vergadering dd. 27-06-2019 (gepubliceerd 05-07-2019)
Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 28-02-2019 (gepubliceerd 06-03-2019)

Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering statutenwijziging dd. 20-12-2018 (gepubliceerd  21-12-2018)
Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 20-12-2018 (gepubliceerd 21-12-2018)
Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 24-05-2018 (gepubliceerd 21-12-2018)
Beslissing van de algemene vergadering dd. 24-05-2018

Beslissingen van de vergadering dd. 21-12-2017
Beslissingen van de vergadering dd. 18-05-2017

Beslissingen van de vergadering dd. 22-12-2016
Beslissingen van de buitengewone algemene vergadering dd. 26-05-2016
Beslissing van de algemene vergadering dd. 26-05-2016

Beslissingen van de vergadering dd. 10-12-2015
Beslissingen van de vergadering dd. 28-05-2015

Beslissingen van de vergadering dd. 17-12-2014
Beslissingen van de vergadering dd. 18-06-2014
Beslissingen van de vergadering dd. 19-03-2014

Beslissingen van de vergadering dd. 11-12-2013
Beslissingen van de vergadering dd. 16-10-2013
Beslissingen van de vergadering dd. 19-06-2013