Verkoopprocedure

Inschrijven op wachtlijst

Kandidaat-kopers kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven op een wachtlijst. Per gemeente legt WVI een wachtlijst aan. Als kandidaat-koper kunt u zich voor maximum 10 gemeenten inschrijven. Het inschrijvingsformulier kunt u hier invullen (gelieve steeds eventuele wijzigingen aan WVI mee te delen).

Bevestiging inschrijving

WVI bevestigt uw inschrijving per brief. U krijgt van ons ook meer informatie over de verkaveling en over de geplande uitvoeringstermijnen.

Verkoopavond

Zodra de infrastructuurwerken voltooid zijn, begint de verkoop. Kort voor aanvang van de verkoop, zal WVI vragen om uw kandidatuur te bevestigen. Doet u dat, dan wordt u vrijblijvend uitgenodigd op een verkoopavond. Dit gebeurt chronologisch volgens de volgorde van de inschrijvingen, eventueel met toepassing van de prioriteitenregeling waarbij voorrang wordt verleend aan de kandidaat-kopers die gedurende een bepaalde periode wonen of werken in de respectievelijke gemeente.

Voorafgaande projectinformatie

WVI bezorgt de kandidaat-kopers vooraf zeer uitvoerige informatie over het project: de oppervlakte, oriëntatie, en verkoopprijs van elk perceel. Daarnaast bezorgen wij u ook de stedenbouwkundige voorschriften, het verkavelings- en meetplan en de voorwaarden en verplichtingen bij aankoop van een perceel. Om u een idee te geven van de bodemkwaliteit, ontvangt u ook een verslag van de steekproefsgewijs genomen grondsonderingen.

Prijszetting

WVI bepaalt de verkoopprijs van de percelen op basis van de kosten voor de infrastructuurwerken en de administratieve kosten. Naargelang de regio mikt WVI op een verkoopprijs die 15 tot 20 procent lager ligt dan de courante prijs op de private markt. Niet elke kavel heeft dezelfde verkoopprijs: die varieert naargelang de oriëntatie, de ligging en het bodemtype van het perceel.

Verkoop

Koopt u een perceel aan op de verkoopavond, dan wordt in eerste instantie een verkoopovereenkomst getekend. Daarna heeft u maximum vier maand de tijd om de akte te tekenen bij een notaris.

Onverkochte percelen na de verkoopavond

Doorgaans is na de verkoopavonden 50 tot 60 procent van de kavels verkocht. De niet verkochte percelen worden via onze website te koop aangeboden aan nieuwe kandidaat-kopers. Voor deze percelen hoeft u zich niet op onze wachtlijst in te schrijven, ze kunnen onmiddellijk aangekocht worden. Indien u interesse heeft in de aankoop van een beschikbaar perceel, kunt u ons contacteren om een vrijblijvende optie te nemen via 
050 36 71 71 of wonen@wvi.be.