Toekomstige projecten

 

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten waar WVI in de toekomst een verkaveling zal realiseren.

Voor deze projecten is er nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar.

U kan zich wel al inschrijven via ons inschrijvingsformulier.

 

Beernem | Sint-Joris
Aantal kavels: 0
Toekomstig project

Project: Galgenveld

Kavels

Beschikbaar: 0

In optie: 0

Verkocht: 0

Projectinfo:

WVI, de Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en de gemeente Beernem realiseren een nieuwe verkaveling in de woonkern van Sint-Joris, opgetrokken op de site waar het vroegere voetbalterrein gelegen was, tussen het Galgeveld en de Sint-Jorrisstraat.

De verkaveling “Galgeveld”, telt 9 sociale kavels waarvan er 8 bestemd zijn voor halfopen bebouwing en één bestemd is voor rijbebouwing. De oppervlakte van de WVI kavels varieert tussen 250m² en 478m². Daaraan sluitend plant Vivendo de bouw van 36 sociale woongelegenheden, 24 koopwoningen en 12 huurwoningen.

Alle kavels hebben een goede oriëntatie ten opzichte van de zuiderzon of hebben specifieke plantings- en bouwvoorschriften die een kwalitatieve tuinruimte creëren horende bij de woonfunctie. Bovendien heeft deze verkaveling een zeer goed voorzieningsniveau op wandelafstand (verschillende winkels/diensten, onderwijs, sportinfrastructuur, bushaltes,…) en een vlotte aansluiting met grote verbindingswegen zoals de E40 Brussel/Oostende alsook het station van Beernem in de nabijheid. 

Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.

Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het voorjaar 2020.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst

 

Izegem | Izegem
Aantal kavels: 0
Toekomstig project

Project: Kokelarestraat

Kavels

Beschikbaar: 0

In optie: 0

Verkocht: 0

Projectinfo:

Op een boogscheut van de groene long van Izegem ontwikkelt WVI samen met de stad extra woongelegenheid. Het nieuwe woonproject langs de Kokelarestraat, telt 26 bouwloten die variëren van  220 m² tot 719 m². “Het woonproject wordt een mix van hedendaagse architectuur met een mengeling van verschillende woontypologieën.

 

Zowel jonge gezinnen als senioren kunnen er gading vinden: van rijwoningen over koppelwoningen tot vrijstaande en patiowoningen. Bovendien kunnen op alle bouwloten ook nieuwe woonvormen zoals zorgwoningen of kangoeroewoningen gerealiseerd worden, en op twee bouwloten zelfs een duowoning: twee gekoppelde huizen op één bouwgrond.

 

De inplanting van de woningen op de bouwpercelen is zorgvuldig uitgekiend, zodat elke woning een  optimale zonoriëntatie kent voor de tuin. Daarenboven geniet elk dak van een optimale oriëntatie voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook de voortuinzones werden onder de loep genomen: zo kan er in de voortuin een lage voortuinberging naast de oprit gerealiseerd worden waar zowel een vuilnisberging of fietsenstalling (met oplaadpunt voor elektrische fietsen buiten het woongebouw) als een kastelement voor het leveren van pakjes kunnen voorzien worden.

 

Om een rustig en harmonieus straatbeeld te creëren, werd bovendien een kleurenprofiel voor de afwerkingsmaterialen vastgelegd via de verkavelingsvoorschriften. Bij het ontwerp van het openbaar domein werd ook de nodige aandacht besteed aan voldoende parkeerplaatsen, waterberging alsook het realiseren verbindingen voor de trage weggebruikers tussen de Eiken-, Espen-, Kokelare- en Boomgaardstraat.

 

Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.

 

Eind februari zijn de werken gestart voor de aanleg van het nieuwe woonproject Kokelarestraat. Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het najaar 2019.

 

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst

 

 

Veurne | Veurne
Aantal kavels: 0
Toekomstig project

Project: Suikerpark

Kavels

Beschikbaar: 0

In optie: 0

Verkocht: 0

Projectinfo:

WVI zal in samenwerking met projectontwikkelaar ION het woonproject Suikerpark realiseren in Veurne. Het woonproject Suikerpark maakt deel uit van het masterplan Suikerfabriek, een nieuw stadsdeel in volle ontwikkeling, waar wonen, werken en natuur hand in hand gaan. 
 
Projectontwikkelaar ION start binnenkort met de eerste grondwerken die het landschap voorbereiden op de toekomstige invullingen. Zo wordt al een deel van de dijken van het stadspark aangelegd en wordt het tracé van het fietspad en de toekomstige Suikerweg al uitgestippeld. 
 
We verwachten dat de promotie zal worden opgestart begin 2018. De eerste steenlegging is voor het najaar 2018. 
In 2019 zullen de eerste woningen en appartementen gerealiseerd worden.
Dit project zal een mix van grondgebonden woningen, appartementen en cohousing omvatten.
 
Een laatste stand van zaken kan u steeds nalezen op de website www.suikerpark.be of www.suikerfabriek.be.

Zedelgem | Aartrijke
Aantal kavels: 0
Toekomstig project

Project: Oude Trambedding

Kavels

Beschikbaar: 0

In optie: 0

Verkocht: 0

Projectinfo:

WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem een nieuwe verkaveling gelegen in het gebied tussen de Brugse Heirweg, de Engelstraat en de Tramstraat, aan de nieuw aangelegde Louis Tallierstraat in het dorpscentrum van de deelgemeente Aartrijke. De  verkaveling Oude Trambedding telt 21 kavels (zowel vrije kavels als sociale kavels) waarvan er 9 kavels bestemd zijn voor alleenstaande bebouwing en 12 kavels bestemd zijn voor halfopen bebouwing. De oppervlakte van de kavels varieert tussen 319m³ en 705m². Ook worden er 6 sociale kavels aangeboden, hiervoor zijn er inkomensbeperkingen van toepassing

 

Voor deze verkaveling zijn alle nodige voorzieningen (winkels/diensten, onderwijsinstellingen, bushaltes) gelegen op wandelafstand. Bovendien is de oriëntatie van de grootste bouwstroken zongericht. Voor de kavels met een minder gunstige zonne-oriëntatie is geopteerd om ruimere kavels te realiseren zodat de bouwers middels aangepaste inplanting van de woning dit kunnen verhelpen.

Centraal in de verkaveling wordt ook een openbare groenzone voorzien met een totale oppervlakte van 983m² waar zowel jongeren als ouderen hun gading kunnen vinden. Dit aangezien deze ruimte deels wordt ingevuld voor buurtrecreatie, zitbanken, een collectieve schommel en een klimpiramide en deels voor het bufferen van regenwater. Bovendien wordt er een openbare wandel- en fietsdoorsteek gerealiseerd. Zodoende wordt een doorsteek van de verkaveling gerealiseerd naar de Engelstraat.

De WVI kavels zijn bovendien ideaal voor het bouwen van een zorgwoning of kangoeroewoning daar de slaapkamers en de badkamer op het gelijkvloers kunnen worden voorzien.

Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.

Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het najaar 2019.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst