04809

Galgenveld

Toekomstig project
  • Status: Toekomstig project
  • Gemeente: Beernem
  • Deelgemeente: Sint-Joris

Aantal kavels

  • Aantal kavels: 9
  • Beschikbaar: 9
  • In optie: 0
  • Verkocht: 0
Kavel verkocht
Kavel optie gelicht
Kavel optie genomen
Kavel beschikbaar
Kavel niet beschikbaar
Kavel status ontbreekt
Openbaar groen
Projectzone
Nutsvoorziening
Toerit
Water
Wandel- of fietspad
Wegenis

Projectinfo

WVI, de Sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en de gemeente Beernem realiseren een nieuwe verkaveling in de woonkern van Sint-Joris, opgetrokken op de site waar het vroegere voetbalterrein gelegen was, tussen het Galgeveld en de Sint-Jorrisstraat.

De verkaveling “Galgeveld”, telt 9 vrije kavels waarvan er 8 bestemd zijn voor halfopen bebouwing en één bestemd is voor rijbebouwing. De oppervlakte van de WVI kavels varieert tussen 250m² en 478m². Daaraan sluitend plant Vivendo de bouw van 36 sociale woongelegenheden, 24 koopwoningen en 12 huurwoningen.

Alle kavels hebben een goede oriëntatie ten opzichte van de zuiderzon of hebben specifieke plantings- en bouwvoorschriften die een kwalitatieve tuinruimte creëren horende bij de woonfunctie. Bovendien heeft deze verkaveling een zeer goed voorzieningsniveau op wandelafstand (verschillende winkels/diensten, onderwijs, sportinfrastructuur, bushaltes,…) en een vlotte aansluiting met grote verbindingswegen zoals de E40 Brussel/Oostende alsook het station van Beernem in de nabijheid. 

Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.

Als we de huidige timing kunnen aanhouden, hopen we te starten met de verkoop van de loten in het voorjaar 2021.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via https://www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst

 

Kavels

Kavel | 0001
Opp (m²): 262
Beschikbaar

Prijs (€): 70 700

Kavelinfo:

Lees meer

Kavel | 0002
Opp (m²): 285
Beschikbaar

Prijs (€): 80 100

Kavelinfo:

+ perceel voor carport (2a)

Lees meer

Kavel | 0003
Opp (m²): 313
Beschikbaar

Prijs (€): 87 700

Kavelinfo:

+ perceel voor carport (3a)

Lees meer

Kavel | 0004
Opp (m²): 253
Beschikbaar

Prijs (€): 75 900

Kavelinfo:

Lees meer

Kavel | 0005
Opp (m²): 253
Beschikbaar

Prijs (€): 73 400

Kavelinfo:

Lees meer

Kavel | 0006
Opp (m²): 321
Beschikbaar

Prijs (€): 96 400

Kavelinfo:

+ perceel voor carport (6a)

Lees meer

Kavel | 0007
Opp (m²): 300
Beschikbaar

Prijs (€): 87 000

Kavelinfo:

Lees meer

Kavel | 0008
Opp (m²): 325
Beschikbaar

Prijs (€): 87 900

Kavelinfo:

Lees meer

Kavel | 0009
Opp (m²): 422
Beschikbaar

Prijs (€): 120 400

Kavelinfo:

Lees meer