Voorwaarden

VOOR WIE?

Particulieren die behoren tot de prioritaire doelgroep

Onderstaande personen behoren tot deze doelgroep en komen in aanmerking voor een renteloze lening:

  1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
  2. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager is dan 18.730,66 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3467,55 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2017).
  3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  4. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
  5. Beschermde afnemers.
  6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 31.340euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor 2019, belastbaar inkomsten van 2016).

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Nog tot eind 2019 kunnen niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.

BEDRAG

U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

  • Voor de prioritaire doelgroep

o Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
o De intrest bedraagt 0%.

  • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (nog tot eind 2019)

o Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
o De intrest bedraagt 1%.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.