Vlaamse Energielening

ENERGIELENING TOT 15.000 EURO VOOR ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN


Via het Energiehuis WVI kunnen inwoners van de deelnemende gemeente de Vlaamse Energielening afsluiten tegen een zeer voordelig rentetarief, respectievelijk 0% voor de prioritaire doelgroep en voor niet-commerciële instellingen en coöperatieve vennootschappen. Bovendien kunnen personen die tot de prioritaire doelgroep behoren rekenen op gratis begeleiding van hun renovatiewerken (waaronder het bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen).

 

VOOR WIE?

Onderstaande personen behoren tot de prioritaire doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze lening:

 1. Personen die sociaal tarief genieten voor gas en elektriciteit
 2. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor aanvragen in 2022, aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
 3. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
 4. Personen die recht hebben op een verwarmingstoelgage van het verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan 20.764 euro, verhoogd met 3.844 euro per gezinslid ten laste dat niet de aanvrager is (volgens het recentste aanslagbiljet van personenbelastingen)
 5. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
 6. Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen

Naast de prioritaire doelgroep hebben ook personen met uitsluitend nachttarief recht op de energielening aan 0%.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen een energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 0%, terug te betalen op 10 jaar.
 

VOOR WELKE WERKEN?
 • Dak-of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, …)
 • Zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en dat er geen enkel glas meer is)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Re-lighting of re-lamping
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
 • Energieopslagtechnieken en beheerssystemen
 • Energie-audit (in combinatie met één van de vorige maatregelen)

Download hier een meer gedetailleerde beschrijving van bovenstaande werken die in aanmerking komen voor een energielening. 

 
BEDRAG

Je kan maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.

• Voor de prioritaire doelgroep

o Het geleende bedrag kan op maximum 10 jaar tijd terugbetaald worden.
o De intrest bedraagt 0%.

• Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

o Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
o De intrest bedraagt 0%.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingsaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.
 

VRAAG IN 3 STAPPEN JOUW LENING AAN
 
 1.   Vul onderstaand aanvraagformulier in, verzamel de nodige bijlagen en bezorg ons alle documenten digitaal via energiehuis@wvi.be of per post via WVI, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.
 2.   De kredietaanvraag wordt geëvalueerd waarna de kandidaat-kredietnemer op de hoogte gebracht wordt van de beslissing. 
 3.   Na positief advies, wordt de kandidaat-kredietnemer uitgenodigd om de kredietovereenkomst te ondertekenen.
   

Download hier