algemene vergadering keurt jaarverslag 2014 goed

West-vlaamse
12 jan 2015
© WVI west-vlaamse intercommunale

Op 28 mei werd in Veurne tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het jaarverslag 2014 voorgesteld. 2014 was voor WVI een feestjaar: we vierden onze vijftigste verjaardag. Toch keken we vooral vooruit: we hebben onze missie en strategie verder verfijnd, zodat we beter dan ooit gewapend zijn voor de uitdagingen die ons te wachten staan. We profileren ons nog sterker als verlengstuk van de lokale besturen. Tegelijk willen we vormen van intergemeentelijke samenwerking – op kleine en op grotere schaal – gangmaken, faciliteren en zo nodig zelf organiseren.