VACATURE: Intergemeentelijke medewerker ICT en informatieveiligheid

Voor de uitwerking van de intergemeentelijke dienstverlening op vlak van ICT is WVI op zoek naar TWEE nieuwe collega’s
 

Intergemeentelijke medewerker ICT en informatieveiligheid                                                                                         

 

 

Functie

 

Je functie bestaat, afhankelijk van de opdracht binnen het bestuur (gemeente of OCMW), uit één van de volgende twee rollen:
 
Als medewerker ICT in een aantal lokale besturen ben je mee verantwoordelijk voor een betrouwbare werking, beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie van het bestuur. Dit houdt in dat je concrete vragen van gebruikers oplost en de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk maakt.
Je staat onder meer in voor:
 • het beantwoorden van ICT gerelateerde vragen en ondersteunen bij technische of softwarematige problemen van medewerkers
 • het beheer van websites, uitwerking van de link met sociale media en ontwikkelen van kleine ondersteunende applicaties en toepassingen
 • het beheer en de beveiliging van het netwerk en de servers, eerstelijnszorg bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups
 • het installeren en beheren van hardware (pc’s en randapparatuur) en software, adviseren bij de aankoop ervan, opvolgen van licenties en contracten
 • het uitwerken en ondersteunen van de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur, beheer van telefoniecontracten
 • het documenteren van de werking van het systeem, transparante communicatie naar gebruikers en rapportage aan verantwoordelijken omtrent ICT-aangelegenheden
 • overleggen en samenwerken met de andere (regionale) medewerkers omtrent ICT gerelateerde materies
 • de basisopleiding van het personeel op vlak van de gebruikte hard- en software
 
Als medewerker informatieveiligheid in een aantal lokale besturen sta je in voor het uitwerken, op sporen zetten en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid. Dit gebeurt bij middel van het verlenen van advies inzake informatieveiligheid, het sensibiliseren en stimuleren, het uitvoeren van controles, het documenteren van het beleid en het begeleiden van de organisatie bij de toepassing van de geldende wetgeving. Je adviseert de verantwoordelijken van het dagelijks bestuur van de organisaties.
Je staat onder meer in voor:
 • het ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid met als doel over een duidelijke methodiek en aanpak te beschikken inzake informatie- en ICT-veiligheid binnen de organisatie, dit zowel qua fysieke als elektronische informatieveiligheid.
 • het continu beoordelen van de beveiligingsrisico’s en –behoeften rond de informatie die eigen zijn aan de organisatie en die het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens betreffen, teneinde de nodige beheersmaatregelen te kunnen nemen.
 • het toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, teneinde de dagdagelijkse veiligheid inzake de uitwisseling van privacygevoelige gegevens te kunnen verzekeren.
 • het plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen met als doel een draagvlak en gedeeld begrip en toepassing inzake informatieveiligheid
 • het bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving om een juridisch correct en performant veiligheidsbeleid na te streven.
 

Plaats

Volgende besturen wensen de ondersteuning te delen:
 • ICT: Lichtervelde, Lo-Reninge, Moorslede, Oostrozebeke, Wielsbeke
 • Informatieveiligheid: Diksmuide, Heuvelland, Ichtegem,  Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Lo-Reninge en Zuienkerke.
Er kan worden gewerkt vanuit de kantoren van WVI (Brugge), het streekhuis Esenkasteel (Diksmuide) als streekhuis Midden-West-Vlaanderen (Roeselare), met verplaatsingen naar de bovenstaande West-Vlaamse lokale overheden.
 

Je kennis

In functie van het takenpakket:
 • professionele kennis van ICT-toepassingen, besturingssystemen, hard- en softwarespecificaties en –evoluties en netwerkbeheer
 • professionele kennis van Microsoft Windows of andere omgeving in relatie tot de organisatie
 • professionele kennis van MS Office programma’s, software gebruikt in de organisatie (vb. pakketten rond bibliotheek, notulering, vrije tijd)
 • professionele kennis van technische aspecten van website en sociale media
 • professionele kennis van beveiliging van informaticasystemen
 • basiskennis van de juridische aspecten rond privacy en informatieveiligheid
 • basiskennis van analysemethodieken
 • basiskennis van de werking van lokale overheden
 

Je competenties

 • analyserend vermogen: verbanden leggen en oorzaken zien
 • flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
 • overtuigingskracht: anderen warm maken voor een bepaald standpunt en instemming verkrijgen met bepaalde ideeën of plannen + assertiviteit: met respect voor anderen voor de eigen mening of het eigen belang opkomen.
 • integriteit: waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig + loyaliteit
 • klantgerichtheid: zich dienstverlenend opstellen
 • resultaatgerichtheid: bewaken van concrete doelstellingen en efficiëntie
 • leergierigheid: openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
 • samenwerken: meewerken en anderen informeren
 • zelfstandigheid: in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten
 

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een bachelor diploma informatica; of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van ICT.
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een informatica-omgeving of met betrekking tot informatieverwerking.
 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B en kunnen beschikken over een eigen wagen.
 

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

Voorlopig vastgelegde timing:
 • eind augustus: technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • begin september: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • midden september: eindgesprek bij directie WVI – in de kantoren van WVI
 • eind september: aanwerving door de bestuursorganen van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur twee kandidaten aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “medewerker” (C1, bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.
 

Ons aanbod

 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur, met een loon in overeenstemming met opleiding en ervaring.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • Glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

 

Oproep

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op dinsdag 25 oktober 2017 en worden gericht aan:

WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge