Medewerker verkoop woonprojecten

Voor de versterking van onze projectwerking is WVI op zoek naar een bachelor:

medewerker verkoop woonprojecten
 

Functie

Als medewerker verkoop woonprojecten leid je het verkoopproces van de projecten in goede banen en sta je in voor administratieve ondersteuning aan de afdeling. Je werkt samen met, en ondersteunt, de projectverantwoordelijken bij hun diverse huisvestingsprojecten met focus op het uitwerken en uitvoeren van een goede verkoopstrategie en -planning. Je hebt hiervoor het nodige inzicht in het juridische aspect en kan vlot in contact treden met de diverse belanghebbenden.

Je bent onder meer verantwoordelijk voor:

 • het beheren van het infoloket: het informeren van kandidaat-kopers en het beantwoorden van vragen van kopers, architecten, notarissen of bestuurders.
 • het voorbereiden van de verkoopdossiers: opmaak van verkoopformulieren, infonota’s, prijslijsten; nazicht van verkavelingsakten, basisakten, overeenkomsten; bijhouden en actualiseren van verkoopgegevens.
 • beheer van de doorverkoop en aftoetsen van verkoopsvoorwaarden.
 • het uitwerken van verkoopmiddelen, in samenwerking met grafische en technische collega’s: opmaken van infobrochures, folders en affiches, slimme inzet van (sociale) media en online tools
 • de organisatie van verkoopavonden in de gemeenten
 • het beheer van databanken, gegevensverwerking en -analyse rond bovenstaande aspecten

Je competenties

 • communicatieve vaardigheden: een boodschap vlot en begrijpelijk weten over te brengen + schriftelijke vaardigheid
 • flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
 • initiatief: vanuit zichzelf, binnen de eigen werksituatie, meer doen dan is opgedragen
 • integriteit: correct handelen en de regels respecteren + loyaliteit
 • klantgerichtheid: zich dienstverlenend opstellen
 • kwaliteitsgerichtheid: hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen + nauwkeurigheid
 • leergierigheid: openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren
 • samenwerken: meewerken en anderen informeren
 • zelfstandigheid: voor zichzelf doelen stellen en daar vorm en inhoud aan geven

Je kennis

 • Professionele kennis: MS Office-programma’s
 • Professionele kennis: juridische aspecten vastgoed en/of notariaat
 • Basis kennis: verkoopcommunicatie en social media

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 • Je hebt een bachelor diploma (b.v. bachelor bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk, leertraject immo en notariaat of bachelor vastgoed, afstudeerrichting makelaardij, …)
 • Bij voorkeur kan je reeds enige jaren beroepservaring in een immokantoor of notariaat voorleggen.
 • Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden bij aanwerving.
 • Je bezit een rijbewijs B.

Ons aanbod

 • Een contract voor onbepaalde duur, met een baremiek loon in overeenstemming met je opleiding op bachelor niveau en rekening houdend met je werkervaring.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals onder meer vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, pensioenplan, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • Glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 • Je komt terecht in een dynamisch team en een aangename werksfeer.

De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

Vooropgestelde timing:

 • Tot en met 6 januari: periode voor kandidaatstelling
 • 15 januari: Technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI
 • 21 of 23 januari: Assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • 31 januari: Eindgesprek bij de directie van WVI – in de kantoren van WVI
 • Begin februari: Aanwervingsbeslissing door het bestuur van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “medewerker” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve.


Kandidaatstelling

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen ons te bereiken uiterlijk op 6 januari 2019 en worden gericht aan:

WVI
T.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Of aan personeelsdienst@wvi.be

Onze kantoren zijn gesloten van 24 december 2018 tot en met 2 januari 2019.
Je ontvangt feedback over je deelname na afsluiten van de periode voor kandidaatstelling.