Intergemeentelijke medewerker ICT

Wil jij een aantal lokale besturen ondersteunen door in te staan voor een betrouwbare werking, beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, netwerken en telefonie? Kan jij eerste aanspreekpunt zijn voor alle ICT-vragen van de werknemers?

Deeltijdse tewerkstelling is bespreekbaar. 
Plaats van tewerkstelling is bij de participerende besturen in midden-West-Vlaanderen. 


Functiebeschrijving
Je werkt in overleg met de respectievelijke algemeen directeurs en onder leiding van de intergemeentelijke ICT-coördinator.
 
Je staat onder meer in voor:
 • het beantwoorden van ICT gerelateerde vragen en ondersteunen bij technische of softwarematige problemen van medewerkers
 • het beheer van websites, uitwerking van de link met sociale media en ontwikkelen van kleine ondersteunende applicaties en toepassingen
 • het beheer en de beveiliging van het netwerk en de servers, eerstelijnszorg bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups
 • het installeren en beheren van hardware (pc’s en randapparatuur) en software, adviseren bij de aankoop ervan, opvolgen van licenties en contracten
 • het uitwerken en ondersteunen van de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur, beheer van telefoniecontracten
 • het documenteren van de werking van het systeem, transparante communicatie naar gebruikers en rapportage aan verantwoordelijken omtrent ICT-aangelegenheden
 • overleggen en samenwerken met de andere (regionale) medewerkers omtrent ICT gerelateerde materies
 • de basisopleiding van het personeel op vlak van de gebruikte hard- en software

Kennis competenties

In functie van het takenpakket:

 • professionele kennis: MS Office programma’s, software gebruikt in de organisatie (vb. pakketten rond bibliotheek, notulering, vrije tijd)
 • professionele kennis: Microsoft Windows of andere omgeving in relatie tot de organisatie
 • professionele kennis: technische aspecten van website en sociale media
 • basis kennis: systeem- en netwerkbeheer, netwerkprotocollen 
 
Competenties
De focus van de competenties ligt op:
 • analyserend vermogen: verbanden leggen en oorzaken zien
 • flexibiliteit: adequaat reageren op omstandigheden
 • innoveren: ideeën aandragen
 • integriteit: correct handelen en de regels respecteren + loyaliteit
 • klantgerichtheid: zich dienstverlenend opstellen
 • kwaliteitsgerichtheid: hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten herstellen 
 • leergierigheid: openstaan voor informatie en feedback en leerpunten omzetten in acties
 • planning- en organisatievermogen: eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
 • samenwerken: meewerken en anderen informeren
 • zelfstandigheid: in staat zijn zelfstandig werkzaamheden te verrichten
 
Algemene en bijzondere toelatings- en aanwervingsvoorwaarden
 • in het bezit zijn van een bachelor diploma informatica; of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van ICT
 • minstens 5 jaar ervaring in een ondersteunende ICT-functie
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B
   
De aanwervingsprocedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij men telkens geslaagd dient te zijn.

 • Kandidaatstelling op basis van morivatiebrief en CV
 • Een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef en mondelinge proef met jury - in de kantoren van WVI
 • Een assessment center - bij een extern selectiekantoor
 • Het eindgesprek bij directie WVI - in de kantoren van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van WVI één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in defunctiegroep "medewerker" (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

 

Ons aanbod
 • een bediendencontract voor onbepaalde duur, met een loon in overeenstemming met opleiding en ervaring
 • verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Vergoeding van verplaatsingskosten in opdracht van WVI
 • mogelijkheid tot telewerk, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling

 

Kandidaatstelling

Kandidaturen, met motivatiebrief en CV, worden gericht aan:

WVI
t.a.v. Geert Sanders
Algemeen directeur
Baron Ruzettelaan 35
8310 Assebroek

of aan personeelsdienst@wvi.be