Stafmedewerker gebiedswerking voor de Frans-Belgische grensregio

Inwoners van de Frans-Belgische grensregio samenbrengen en het Feest van Europa organiseren op 9 mei, trekt het je aan? Je bent niet bang om Franse en Belgische toeristische spelers rondom de tafel te zetten voor een nieuw aanbod vakanties op maat? Het bestaande cultureel patrimonium aan beide zijden van de grens herwaarderen en bekendmaken bij de inwoners, het zou je liggen? Ben je dynamisch, ingenieus en zijn uitdagingen voor jou dagelijkse kost?

Dan is deze job er één voor jou!

Wat is WVI ?

WVI is een dienstverlenende vereniging die gemeenten-vennoten bijstaat bij het vervullen van hun taken. Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten initieert, faciliteert en organiseert WVI intergemeentelijke samenwerking op diverse domeinen. WVI realiseert voor haar gemeenten kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten en staat hen als kenniscentrum bij binnen de werkvelden: ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. We doen dit vanuit een ambitieuze en duurzame visie op de toekomst en anticiperen op nieuwe uitdagingen. Zo maken we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Wat is de EGTS ?

De EGTS is een ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking’, die in een bepaalde grensregio acties opzet met uitstraling langs beide zijden van de grens.  Voor de EGTS-GECT bevindt die grensregio zich ter hoogte van West-Vlaanderen, Duinkerke en zijn agglomeratie en de Côte d’Opale. De EGTS werd opgericht in 2009 en alle Frans-Belgische administratieve niveaus zijn erin vertegenwoordigd. Het doel van de EGTS is om grenzen te doen vervagen en inwoners dichter bij elkaar te brengen.

Van nature uit is de Frans-Belgische grens niet erg zichtbaar. Langs beide zijden van de grens heb je hetzelfde vlakke land, hetzelfde cultuurhistorisch patrimonium, dezelfde kust, dezelfde Vlaamse dorpsnamen, dezelfde architectuur, dezelfde akkers: er is ruimtelijke continuïteit.

De EGTS zet stappen om de complementariteit van de Frans-Belgische regio te optimaliseren en om de troeven van de beide kanten van de grensregio uit te spelen. Interactie met en tussen bewoners, lokale besturen en experts staat daarbij centraal.

Voor de uitbouw van de gebiedswerking is WVI op zoek naar een tweetalige:

Stafmedewerker gebiedswerking voor de Frans-Belgische grensregio

Wat houdt de functie in?

Download hier de volledige functiebeschrijving.

Je standplaats zijn de kantoren van WVI (Brugge – België). Je maakt voor vergaderingen verplaatsingen in het werkingsgebied van de EGTS. Je kan ook regelmatig gevraagd worden om te werken vanuit de regio Duinkerke, waar de zetel van de EGTS en de directie van de EGTS zich bevindt.

Het betreft een 80% functie. De werkuren worden in overleg bepaald wanneer u start, maar flexibel beschikbaar zijn is een noodzaak.

Verwachte tweetaligheid Nederlands - Frans: de beide talen vlot begrijpen en spreken, teksten in beide talen kunnen opstellen. Voor sommige redactionele stukken kan men binnen de EGTS zorgen voor begeleiding of nazicht.

Wat bieden wij?

 • We bieden je een deeltijds contract (80%) voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon en goede werkomstandigheden. Je loon is gebaseerd op je opleiding en je relevante werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonvoordelen, zoals een leasefiets, terugbetaling pensioensparen of bijkomende verlofdagen.
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. We vergoeden de verplaatsingskosten voor activiteiten van de EGTS, in overleg met de directie.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement en een laptop.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Wat zijn de aanwervingsvoorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een master- of bachelor diploma met bij voorkeur ervaring op het vlak van gebiedswerking.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Bij aanwerving vragen we een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een (eigen) wagen voor verplaatsingen naar vergaderingen of events.

Hoe loopt de aanwervingsprocedure?

Is deze job iets voor jou?  Bezorg ons je kandidatuur: stuur ons uiterlijk op 1 oktober je motivatiebrief en cv, in het Frans en in het Nederlands naar jobs [at] wvi.be

De selectieprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 • Dinsdag 3 oktober: preselectie op basis van cv en motivatiebrief
 • Week van 9 oktober:  schriftelijke selectieproef met een case die je thuis voorbereidt en ons terugbezorgt uiterlijk op 13 oktober
 • Vrijdag 27 oktober: mondelinge proef met jury – te Veurne
 • Maandag 6 november: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Vrijdag 24 november: eindgesprek met jury – te Veurne
 • Woensdag 6 december : aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van WVI één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “stafmedewerker” (master) of “deskundige” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Het Belgisch recht en sociale zekerheidsstelsel is van toepassing op de arbeidsovereenkomst.

Deze vacature wordt tegelijk verspreid in het België en Frankrijk.

Bezorg ons je kandidatuur met motivatiebrief en cv via 
jobs [at] wvi.be

Interesse? 

Bezorg ons je kandidatuur met motivatiebrief en cv via jobs [at] wvi.be.

Ondervind je problemen bij het solliciteren of wens je bijkomende info? Neem dan contact op via 050 36 71 71.

Neem contact met ons op

Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Ik wens de nieuwsbrief van WVI te ontvangen.
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en ga ermee akkoord dat WVI mijn persoonsgegevens mag gebruiken in het kader van mijn vraag of inschrijving.