Intergemeentelijk preventieadviseur niveau 1

Is “veiligheid” your middle name? Klaar om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor jouw nieuwe collega’s in Beernem, Oostkamp en Zedegelm? Voor de uitbouw van de intergemeentelijke preventiedienst is WVI op zoek naar een Preventieadviseur niveau 1. 

Functiebeschrijving

Je vervult bij de aan jou toevertrouwde besturen, binnen een gemeenschappelijke visie en aanpak, de wettelijke taken van een preventieadviseur.

Je promoot het veilig denken en handelen bij bestuurders, leidinggevenden en medewerkers. 

Je geeft de intergemeentelijke preventiedienst concreet vorm en bewaakt de voortgang van de dienstverlening.

Dit onder meer door

 • ondersteuning te bieden bij het invoeren en op punt stellen van veiligheidsystemen, –procedures en –instructies
 • te sensibiliseren, bijvoorbeeld: veiligheidsonthaal van nieuwe werknemers, de leidinggevenden en de werknemers bewust maken van gevaren op de werkvloer…
 • vorming te geven of te organiseren, bijvoorbeeld: personeel veilig leren werken met arbeidsmiddelen, correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, opleiding hoogtewerker, het correct gebruik van brandbestrijdingsmiddelen aanleren, ondersteuning bieden bij het opstellen en inoefenen van noodprocedures, organisatie van eerste hulp...
 • permanente opvolging en advies: arbeidsplaatsen en werkposten regelmatig te bezoeken; arbeidsmiddelen, werkmethodes en -omstandigheden met een veiligheidsblik te bekijken...
 • vorm te geven aan het Globaal Preventieplan en het jaaractieplan PBW op basis van risicoanalyses
 • te adviseren bij het aankoopbeleid en indienststelling: voor nieuwe arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen de nodige veiligheidsaspecten kritisch bekijken;
 • bouwadvies: voor nieuwbouw of verbouwingen de (ontwerp)plannen en lastenboeken in samenwerking met de brandweer en de externe preventiedienst, m.b.t. de van toepassing zijnde veiligheidswetgeving te screenen…;  en het coördineren van werken door derden;
 • arbeidsongevallen en incidenten te onderzoeken om de gepaste voorkomingsmaatregelen te kunnen voorstellen, statistieken bijhouden….
 • nauw contact te houden met bevoegde instanties, zoals de externe preventiedienst, en mee in te staan voor de organisatie van het sociaal overleg rond preventie en veiligheid. 

De plaats van tewerkstelling is voornamelijk in de kantoren van bovenstaande gemeentebesturen.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI. 
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je master- of bacheloropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarbij je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen of bijkomende verlofdagen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door personeelsevenementen, glijdende uren, thuiswerk en een gunstige vakantieregeling.

Voorwaarden om je kandidaat te stellen

 • Je bent in het bezit van een master diploma, of een bachelor diploma met minstens 5 jaar relevante ervaring in de toepassing van de codex Welzijn.
 • Je beschikt bij voorkeur over een getuigschrift aanvullende vorming preventieadviseur – niveau 1. Of niveau 2 met de voorwaarde om binnen een termijn van 1 cursusjaar het getuigschrift niveau 1 te behalen.
 • Je hebt affiniteit met de werking van technische diensten, je toont dit bij voorkeur door leidinggevende of projectmatige ervaring in een technische dienst voor te leggen.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt bij aanwerving getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.

Jouw kennis

 • Professionele kennis van de toepasselijke reglementering, wetgeving en veiligheidsnormen
 • Professionele kennis van arbeidshygiëne en ergonomie
 • Professionele kennis van strategieën voor risico-evaluatie en –beheer
 • Basiskennis van psychosociale aspecten van het werk, welzijnsbeleid
 • Basiskennis van courante computertoepassingen

Jouw competenties

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): een probleem duiden in zijn verbanden, heldere analyses maken en onderbouwde genuanceerde beslissingen nemen.
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen
 • coachen (2): anderen helpen competenties te ontwikkelen en verbeteren
 • flexibiliteit (1): adequaat reageren op omstandigheden
 • initiatief (2): kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
 • integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en bijsturen waar nodig
 • + loyaliteit: Zich verbonden voelen met de organisatie en het werk. Het organisatiebelang voorop stellen.
 • klantgerichtheid (2): actief meedenken met de (interne) klant
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren
 • onderhandelingsvaardigheid (1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen
 • + overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van autoriteit, beïnvloedingsmethoden en goed onderbouwde argumenten.
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren
 • + rapporteren: regelmatig verslag uitbrengen aan betrokken instanties omtrent het verloop en de stand van zaken van het werk.
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen

Aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn:

 • technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef – thuisproef
 • mondelinge proef met jury – in het kantoor van WVI
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • eindgesprek bij directie van WVI – in het kantoor van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep “stafmedewerker” (master) of “deskundige” (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Interesse? Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv via jobs [at] wvi.be

Bezorg ons je kandidatuur met motivatiebrief en cv via 
jobs [at] wvi.be

Interesse? 

Bezorg ons je kandidatuur met motivatiebrief en cv via jobs [at] wvi.be

Ondervind je problemen bij het solliciteren of wens je bijkomende info? Neem dan contact op via 050 36 71 71.

Neem contact met ons op

Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx.
Ik wens de nieuwsbrief van WVI te ontvangen.
Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring en ga ermee akkoord dat WVI mijn persoonsgegevens mag gebruiken in het kader van mijn vraag of inschrijving.