Get Smart Live

GET SMART LIVE

online inspiratiereeks

 

WVI nodigt je vanaf 1 oktober 2020 uit op een inspirerende reeks online sessies. Tijdens Get Smart Live brengen interessante sprekers je de meest actuele ontwikkelingen in hun vakgebied op het vlak van innovatie, digitale transformatie en smart cities. Heb je zelf een idee voor een Get Smart Live-sessie dat in het rijtje past? Of wil je meer weten over hoe WVI je kan ondersteunen? Laat het ons weten via getsmart@wvi.be

Programma

01 okt 2020 - 11u00

Welkom - Kris Declercq, burgemeester Roeselare en voorzitter WVI

 

Innovatie is onzin, lang leve innovatie - Gerrie Smits

Wat houdt de digitale transformatie precies in voor lokale besturen? Gerrie Smits schetst het belang en de valkuilen van de actuele ontwikkelingen op het vlak van innovatie, digitale transformatie en smart cities.


 

29 okt 2020 - 11u00 

Citizen Science - Jef Van Laer, adviseur SCIVIL & Tim Guily, beleidsaviseur stad Leuven

Welke rol kunnen burgers spelen bij het onderzoeken van een maatschappelijk probleem in hun omgeving? Jef Van Laer geeft een inleiding tot de principes van 'Citizen Science'. Vanuit de stad Leuven (die recent de ‘European Capital of Innovation’ prijs binnenhaalde) wordt a.d.h.v. het project "Leuven.cool" toegelicht op welke manier burgerparticipatie vorm krijgt binnen de Leuvense Smart City aanpak.


 

17 dec 2020 - 11u00

Drone technology - Silke Beirens, schepen Stad Oostende en Rob De Roo,VIVES DroneLab

We brengen de expertise van Vives DroneLab tot bij jou.  Rob De Roo dompelt je in sneltreinvaart onder in het wat en hoe van drones, de huidige en toekomstige mogelijkheden.

Drones en artificiële intelligentie inzetten om meeuwennesten op te sporen? Schepen Silke Beirens vertelt hoe ze in Oostende nieuwe technologie gebruiken om hardnekkige problemen op te lossen.  


 

4 feb 2021 - 11u00 

Citizen Science in de praktijk - Gino Dehullu, Stad Roeselare en Brecht Zwaenepoel, WVI

Precies meten waar en hoeveel het regent? Brecht Zwaenepoel en Gino Dehullu nemen je mee naar Roeselare, waar ze door middel van digitale regensensoren de waterlopen beter kunnen beheren en zo wateroverlast helpen verminderen. 


 

4 maart 2021 - 11u00 

Smart GIS - Bart Boute, WVI

Op welke manier kan gegevensanalyse dienen als beleidsondersteunend middel? Bart Boute kijkt naar de bruikbaarheid van sensordata voor ruimtelijke analyse en blikt terug op het belang van geodata bij de communicatie rond Covid-19. 


 

1 april 2021 - 11u00

Data & privacy: Het is geen lachtertje... - Gemeente Willebroek en CCB

Wat als… het computersysteem van je gemeente wordt gehackt? Burgemeester Eddy Bevers komt vertellen hoe hij de hacking bij gemeente Willebroek beleefde, welke impact het had op de dienstverlening en welke lessen andere besturen uit dit voorval kunnen trekken. En maak kennis met Cyber Threat Intelligence Analyst Sandro Manzo. 


 

17 juni 2021 - 11u00

 

 

 

Thermocar: communicatie voor renovatie - Jeroen Verbeke & Brecht Zwaenepoel (WVI)

Ontdek tijdens deze sessie hoe de thermocar actief kan worden ingezet om burgers aan te spreken over de energetische renovatie van hun woning. 

 


 

Context

In deze uitdagende tijden volgen technologische ontwikkelingen elkaar in sneltempo op en beïnvloeden ze ons dagelijks leven. Iedereen wil mee zijn met de digitale transformatie en alles moet zo 'slim' mogelijk zijn. Dit creëert verwachtingen bij burgers over de dienstverlening van bedrijven en van alle lokale besturen, klein en groot. Maar wat houdt deze transformatie precies in voor lokale besturen en hoe kunnen ze ermee aan de slag in een lokale context? Op welke veranderingen moeten ze inspelen, op welke niet en hoe maken ze de juiste keuzes?  

Actueel tijdens en na de corona-crisis

De corona-crisis heeft de druk op deze transformatie en de zoektocht naar slimme toepassingen in het dagelijkse leven en dienstverlening nóg verhoogd. Dit sterkt WVI in haar doel om dit thema op de agenda te zetten en om – met een aangepast concept – de lokale besturen hieromtrent op langere termijn te ondersteunen.

Opportuniteiten en valkuilen van slimme toepassingen

De focus van deze reeks wordt in de eerste plaats gelegd op de opportuniteiten en potentiële valkuilen van “slimme” toepassingen voor elk lokaal bestuur, van kleine plattelandsgemeente tot grote centrumstad. In meerdere boeiende webinars worden verschillende concrete toepassingen besproken binnen en buiten Vlaanderen in relevante domeinen zoals overlastbestrijding, mobiliteit, energie, publiek patrimonium, openbaar domein enz. Het wordt een boeiende en gevarieerde reeks.

 

Datum & locatie

Deze sessies gaan online door telkens om 11u00.  Wie ingeschreven is, zal op voorhand een link ontvangen waarmee kan deelgenomen worden aan de sessies.  

Relevante content wordt indien mogelijk nadien beschikbaar gesteld in deze gesloten LinkedIn group.

 

Ik schrijf me in!

 

Sessies


 

01 oktober 2020

Welkom door Kris Declercq

 

 Burgemeester Roeselare en voorzitter WVI

 

Kick-off door Gerrie Smits - digitaal strateeg

Gerrie Smits

Gerrie Smits is een digitaal strateeg, consultant en coach. Hij heeft 25 jaar ervaring in industrieën die disrupted zijn door het internet. Dat maakt hem een hands-on expert in de impact van technologie op organisaties, producten, mensen,… Hij werkte zowel voor grote corporates en overheden, maar ook voor kleine modemerken en start-ups. In 2018 publiceerde hij het boek 'Blockchain is WTF, Waarschijnlijk Toch Fundamenteel'.

Gerrie houdt van innovatie en de status quo in vraag te stellen, maar is ondertussen ook oud genoeg om de waarde van gezond verstand te snappen.

Voor hij freelance ging, schreef Gerrie over muziek, maakte hij TV en richtte hij 2 start-ups op in Londen.  Daarna werkte hij een paar jaar bij stad Antwerpen als digitaal strateeg en was hij Program Director voor de postgraduaat opleiding Digital Business (Antwerp Management School / KdG Hogeschool). 

Terug naar programma...


 

29 oktober 2020

SCIVIL - Citizen Science

SCIVIL is een jong kenniscentrum dat begin 2019 werd opgericht ter ondersteuning van Citizen Science in Vlaanderen, een partij bij uitstek dus om te komen spreken over het fenomeen van 'citizen science' dat de laatste jaren sterk in opmars is. Bij burgerwetenschap werken burgers samen met professionele wetenschappers aan allerlei onderzoeksprojecten door metingen en testen uit te voeren, data te verzamelen,… Wie heeft nog niet gehoord van projecten als AIRbezen of CurieuzeNeuzen waardoor luchtvervuiling als maatschappelijk probleem sterk op de agenda werd gezet, mede door het betrekken van "gewone burger-wetenschappers. Door de grote betrokkenheid van burgers kan Citizen science ervoor zorgen dat er meer onderzoek gedaan wordt rond onderwerpen waar de maatschappij behoefte aan heeft. In de Coronaperiode nam burgerwetenschap een vlucht, en zagen vele initiatieven van burgers om via wetenschap de samenleving verder te helpen het licht. Ook de lokale besturen kunnen hier een belangrijke rol in spelen, bv. door samenwerkingen aan te gaan met deze burgerinitiatieven. De Vlaamse overheid lanceert regelmatig subsidieoproepen voor nieuwe Citizen Science projecten. Jef Van Laer stelt de organisatie SCIVIL en haar doelstellingen voor, geeft u een inleiding tot 'Citizen Science', en licht de mogelijkheden hiervan verder toe. 

Het is een thema dat relevant is voor iedereen die meer te weten wil komen over het fenomeen van burgerwetenschap, en de mogelijkheid tot het actief betrekken van burgers bij het onderzoeken van een relevant maatschappelijk probleem in de eigen omgeving.  

Jef Van Laer 

Jef Van Laer, adviseur citizen science, kwam bij het Scivilteam terecht na acht jaar ervaring als wetenschapscommunicator bij VUB. Zijn passie voor citizen science liep hij op door het communicatieluik van het project 'Oog voor Diabetes' te begeleiden. Bij Scivil is Jef verantwoordelijk voor de organisatie van netwerkevents en inspiratiesessies. Lerende netwerken starten en ondersteunen is één van zijn basistaken. 

Scivil legt zich toe op het promoten van en adviseren over citizen science in Vlaanderen. Scivil ondersteunt citizen science initiatieven met kennis en creëert netwerkkansen voor diverse spelers die bezig zijn of willen starten met citizen science. 

Tim Guily is sinds november 2018 als Smart City beleidsadviseur werkzaam bij de stad Leuven, die zeer recent van de Europese Commissie de titel ‘European Capital of Innovation’ in ontvangst mocht nemen. De stad volgt hiermee Parijs op, en versloeg steden als Milaan, Valencia en Wenen door o.a. de sterke nadruk op het betrekken van stadsinwoners bij het verhogen van haar levenskwaliteit. Tim zal in deze sessie ons aan de hand van het project Leuven.cool, meer vertellen over de rol die burgerparticipatie speelt in de Leuvense Smart City aanpak, en de werkwijze, resultaten, succesfactoren en knelpunten in dit project toelichten. Met dit project bestudeert de KU Leuven, in samenwerking met de klimaatvzw Leuven2030, de stad Leuven en het KMI, het stadsklimaat in Leuven. Het tracht onder meer het matigende effect van groene elementen in de stad en in de tuinen van burgers in kaart te brengen.

Terug naar programma...


 

 

17 december 2020

Drone technology

 

Tijdens deze sessie vliegen we er meteen in en worden we door Rob De Roo ingewijd in het wat en hoe van drones.  We kijken welke toepassingen er momenteel al zijn en wat er in de toekomst mogelijk wordt en hoe deze technologie kan bijdragen in antwoord op kwesties waar lokale besturen mee te maken krijgen.  Rob heeft een jarenlange expertise op dit gebied en werkt als docent luchtvaart bij Vives en als onderzoeker aan het Vives DroneLab.

Sinds vorig jaar is Oostende in zee gegaan met het bedrijf ‘Is it a plane’. De bedoeling is om op een slimme manier het aantal broedgevallen van grote meeuwen te monitoren.  Met behulp van drones en een AI (artificial intelligence) algoritme kunnen meeuwennesten opgespoord en automatisch herkend worden.  De stad gebruikt de gegevens in het kader van haar vernieuwde aanpak om overlast tegen te gaan. Het ‘meeuwenteam’ hanteert een proactieve werkwijze, maar gaat ook op pad om overlastmeldingen op te volgen.

Terug naar programma...


 

04 februari 2021

Citizen Science in de praktijk

Gino Dehullu Brecht Zwaenepoel

In deze sessie gaan we praktisch aan de slag met citizen science met demonstraties van enkele bestaande projecten. Daarna wordt dieper ingegaan op het Slim in de Stad project ‘SmartWaterland’. Als onderdeel hiervan werkt WVI samen met de Stad Roeselare aan het project TIP-Ping Points waarbij via een fijnmazig netwerk van pluviometers de regenval beter in kaart wordt gebracht. 
In deze sessie worden enkele internet of things toepassingen gedemonstreerd. Stad Roeselare en WVI ontwikkelen samen met Vives en Quicsand een betaalbare maar robuuste digitale regensensoren. Deze zullen toelaten om bij hevige regenval de waterlopen beter, sneller en accurater te beheren en zo wateroverlast helpen verminderen. Deze meters zullen door leerlingen van het 1e en 2e middelbaar geproduceerd en over het grondgebied verspreid worden.
Voor wie:
Waterbeheerders, smart things enthousiasts, scholen, klimaatverantwoordelijken.


Brecht Zwaenepoel studeerde in 2010 af als industrieel ingenieur automatisering en hernieuwbare energie (KHBO). Na 8 jaar gewerkt te hebben als (post)doctoraal onderzoeker hernieuwbare energie aan Universiteit Gent, kwam hij in 2018 bij WVI als deskundige energie. Sinds 2020 is hij binnen WVI lid van de teams ‘hernieuwbare energie’ en ‘smart city’ en werkzaam op verschillende klimaat, energie en smart city projecten.
Gino Dehullu is sinds 2015 Strategic advisor en project manager bij stad Roeselare. Hij beheert en begeleidt Europese en regionale projecten in onder andere de domeinen ‘smart city’, ‘cities in transition’ en stadsmarketing.

Terug naar programma...


 

04 maart 2021

Smart GIS
Bart Boute

 

Smart GIS. Hoe kunnen Geografische Informatie Systemen, en dan vooral de geodata, bijdragen aan de evolutie naar slimme lokale besturen? Tijdens deze presentatie wordt gekeken naar de wisselwerking tussen GIS en Smart, de bruikbaarheid van sensordata voor ruimtelijke analyses, de rol van gemeentelijke GIS verantwoordelijken, en de toekomst van de cartografische benadering. Voorts blikken we terug op het belang van geodata bij de communicatie rond Covid-19. Wat was er goed, wat kon er beter? Er wordt getoond hoe ook lokale initiatieven het verschil maakten.
Waarom deze sessie volgen?
Bent u geïnteresseerd in gegevensanalyse als beleidsondersteunend middel, in de kracht van live data in plaats en tijd, of in de ouderwetse pracht van de juiste kaart om een boodschap over te brengen, dan is deze sessie voor u.

De presentatie wordt laagdrempelig gebracht, en is doorspekt met aanschouwelijke voorbeelden. Voor iedereen te volgen, zonder voorkennis van GIS of databeheer.
 
Bart Boute is sinds 2003 actief bij WVI als expert GIS, verantwoordelijk voor het implementeren van Geografische Informatie Systemen doorheen de werking van de intercommunale, en voor het verspreiden van de boodschap naar de gemeentebesturen. Als lid van verschillende werkgroepen heeft hij een goed zicht op de ontwikkelingen bij diverse overheden: de gemeenten, de provincie, Vlaanderen, het federaal en Europees beleid. Daarnaast is Bart ook een gepassioneerde believer van de mogelijkheden van open data en open source.

Terug naar programma...


 

01 april 2021

Data & Privacy
 

Eddy Bevers  steven Vermeeren

Data & privacy: 100% veiligheid is een illusie en dat weten hackers ook. Op 25 januari 2020 werd het computersysteem van de gemeente Willebroek platgelegd door hackers. Willebroek is het eerste bestuur in Vlaanderen dat zo openlijk gecommuniceerd heeft over de cyberaanval. Burgemeester Eddy Bevers komt vertellen hoe hij de hacking beleefde, welke impact het had op de dienstverlening en welke lessen andere besturen uit dit voorval kunnen trekken. Hij wordt vergezeld door algemeen directeur Dirk Blommaert en noodplanningscoördinator Steven Vermeeren.

Vervolgens kom je meer te weten over Cyber Threat Intelligence Analyst, Sandro Manzo. Hij is sinds 2018 werkzaam bij het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), waar hij een grote rol speelt binnen het Early Warning System project. Als CTI analyst heeft hij een goed zicht op de ontwikkelingen binnen het Cyber Threat Landscape. Zo verzamelt een CTI analyst data, analyseert hij deze informatie om actionable intelligence te verspreiden. Hij heeft de volgende certificaten gehaald sinds 2018 : GSEC, GCIH, GCTI, GDAT, GOSI, CEH met als kers op de taart een tweede bachelor in Toegepaste Informatica specialisatie: Computer & Cyber Crime professional. 

Terug naar programma...


 

17 juni 2021

Thermocar: communicatie voor renovatie
 

  

In 2017 ontwikkelde WVI de thermocar. Na enkele kleinschalige proefprojecten in de winter van 2017-2018 bleek dat het potentieel groot was. Een thermografische gevelscan, gemaakt met de thermocar, bleek een zeer succesvol instrument om burgers aan te spreken over energetische renovatie van hun woning. Tot 20% van de gescande woningen was vertegenwoordigd voor een eerste gesprek over de mogelijkheden tot renovatie. Eind 2018 werd het concept verder uitgewerkt en meer geautomatiseerd. Door doorgedreven gebruik van IT en automatisering kon zo de kostprijs van een gevelscan verlaagd worden met een factor 7 in 3 jaar tijd. Tegelijk kon het aantal gescande woningen opgedreven worden van 300 woning per nacht naar enkele duizenden. WVI staat niet stil en blijft investeren in de gevelscans met o.a. een vernieuwde wizard voor het energieloket. In deze sessie krijg je een exclusieve blik achter de schermen van de thermocar en wat er komt kijken bij het maken en verwerken van duizenden gevelscans.

Jeroen Verbeke werkt sinds 2009 als energiedeskundige. In 2009 vervoegde hij het WVI team en is hij trekker van energiegerelateerde projecten. Zo stond hij in 2019 mee aan de wieg van het Energiehuis WVI. Jeroen is gespecialiseerd in energetische renovatie en alles wat daar bij komt kijken.

Brecht Zwaenepoel werkte 8 jaar als onderzoeker hernieuwbare energie aan Universiteit Gent en kwam in 2018 bij WVI als deskundige energie. Sinds 2020 is hij binnen het WVI team lid van de teams ‘hernieuwbare energie’ en ‘smart city’ en werkzaam op verschillende projecten met als focus klimaat, energie en smart city.

Terug naar programma...logo's partners

Inschrijven

Schrijf je in voor de Get Smart Live-sessies:

 

 

De Get Smart Live-sessies zijn gratis, maar inschrijven is noodzakelijk. Indien je onverwacht verhinderd bent, gelieve ons te verwittigen via getsmart@wvi.be.

 

Privacyverklaring

Lees de privacyverklaring