Brugge

Burgemeestersoverleg

Het burgemeestersoverleg regio Brugge is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de 10 gemeenten uit deze regio. Het gaat om de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Kennis delen, info uitwisselen, gezamenlijk overleggen en standpunten innemen, dat is zowat de ambitie van het burgemeestersoverleg regio Brugge. Ook in 2013. Renaat Landuyt nam de voorzitterspost van Luc Vanparys over en het overleg kon ook dit jaar rekenen op de aanwezigheid van het grootste deel van de burgemeesters.
De burgemeesters kwamen vijf keer samen in het streekhuis Kasteel Tillegem. Een concreet actiepunt was de nood aan het structureren van de vele samenwerkingsverbanden die er zijn in de regio. De gouverneur speelde hierin, op vraag van minister Bourgeois, een coördinerende rol. Ook in 2014 gaan deze acties verder.
De stad Brugge diende namens de regio een dossier in bij Vlaanderen om subsidies te krijgen voor het opnemen van de regierol door gemeenten in de lokale sociale economie. Tien gemeenten engageerden zich om aan dit project mee te werken.
Ook in 2013 ging er zeer veel aandacht naar het voorbereiden van de brandweerhervorming. Zoals het er nu voor staat, zal de hervorming in januari 2015 een feit zijn. Tot slot werd ook werk gemaakt van de wijzigingen in het logistiek netwerk van bpost en de gevolgen hiervan voor de gemeenten. De externe audit die vanaf 2014 bij de lokale besturen wordt uitgevoerd, stond ook op de agenda.
Sinds november 2008 fungeert WVI als secretariaat voor het burgemeestersoverleg. Ons team bestaat uit coördinator Line Putseys (opvolger van Saskia Verriest) en een administratief medewerker, Michelle Dufoort. Line Putseys werkt anderhalve dag per week voor het burgemeestersoverleg. Michelle een halve dag per week.
De aanstelling van een coördinator moet ervoor zorgen dat het burgemeestersoverleg op een structurele manier te ondersteund wordt. De coördinator zorgt onder meer voor een relevante agenda en de verdere opvolging hiervan.

Wie?

Line Putseys, coördinator burgemeestersoverleg Brugge
l.putseys@wvi.be | T +32 (0)51 36 71 71

Nec minus feminae quoque calamitatum participes fuere similium. nam ex hoc quoque sexu peremptae sunt originis altae conplures, adulteriorum flagitiis obnoxiae vel stuprorum. inter quas notiores fuere Claritas et Flaviana, quarum altera cum duceretur ad mortem, indumento, quo vestita erat, abrepto, ne velemen quidem secreto membrorum sufficiens retinere permissa est. ideoque carnifex nefas admisisse convictus inmane, vivus exustus est.

Eius populus ab incunabulis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis circumcluditur fere trecentis, circummurana pertulit bella, deinde aetatem ingressus adultam post multiplices bellorum aerumnas Alpes transcendit et fretum, in iuvenem erectus et virum ex omni plaga quam orbis ambit inmensus, reportavit laureas et triumphos, iamque vergens in senium et nomine solo aliquotiens vincens ad tranquilliora vitae discessit.