Werkvelden

WVI is actief op volgende domeinen:

  • de ontwikkeling van bedrijventerreinen

  • de realisatie van woonprojecten

  • project- en procesregie

  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS

  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie

  • delen van diensten, personeel en producten (shared services)

  • Europese subsidieprojecten

  • Ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

17.01.20

SLOTEVENT | Saving Space - 4.02.2020

Saving Space is een traject waarin de provincie West-Vlaanderen onderzoekt hoe bedrijfspercelen

16.01.20

Woonproject Ter Beke in Ruiselede uitverkocht

Een verlaten bedrijfssite van Ter Beke in Ruiselede beschikte over alle troeven voor de herontwik

13.01.20

Infrastructuurwerken bedrijventerrein Suikerfabriek in Veurne van start

De contouren van het nieuwe stadsdeel verrijzen stilaan aan de horizon.

03.01.20

Vlaamse steun voor ‘vervoer op maat’ in de Westhoek

Eind december zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het pilootproject ‘Vervoer op M

16.12.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zevende en laatste oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen