Natuur

U weet dat natuur belangrijk is. Maar vertelde iemand u ook al dat de lokale economie baat heeft bij een goed natuurbeleid? Of dat groen in de buurt de waarde van een woning verhoogt? U hebt als gemeente een niet  geringe bevoegdheid als het gaat om natuur en ruimtelijke ordening, maar mist knowhow en ervaring ter zake?

WVI uw partner

WVI is uw partner

  • WVI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis, gebaseerd op veldonderzoek.
  • WVI maakt beheerplannen conform de verwachtingen van het Agentschap Natuur en Bos.
  • WVI helpt gemeenten om openbaar groen op een ecologisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze te organiseren.
  • WVI kent de geschiedenis van de natuur en het landschap in uw streek. We helpen gemeenten om deze verhalen te bewaren of te ontsluiten. We doen dit zowel in het kader van een landschapsbeheerplan, als op maat.
  • WVI biedt een natuurbeleid aan gericht op ‘doelsoorten’ en uniek voor elke West-Vlaamse gemeente.
25.09.19

Bouw Suikertoren met nieuw hoofdkantoor StAPwest in Suikerpark officieel gestart

Tijdens een officiële eerstesteenlegging op dinsdag 24 september startten de Stad Veurne, project

28.06.19

Veurne, Fluvius en WVI starten proefproject met dynamische verlichting op Veurnse Suikersite

Veurne, netbedrijf Fluvius en WVI starten vanaf juli een proefproject waarmee ze de impact van op

01.02.19

Beheerplan voor beschermd landschap Oudlandpolders van Lampernisse voorgesteld

In opdracht van de gemeenten Diksmuide, Alveringem en Veurne maakte WVI een beheerplan op voor he

10.06.16

Nieuw boek: Herders, schapen en natuurbeheer in het zwinstreek

Arnout Zwaenepoel van WVI voerde in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen een etno-ecologisch