Westhoek

WESTHOEKOVERLEG

Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de 18 steden en gemeenten van de West- hoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het protocol in de 18 gemeenteraden voor de periode van 6 jaar. Het huidige protocol startte in 2014 en loopt tot en met 2019. Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Westhoek opgericht.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:
•de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen
•de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen
•de belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden
•het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

WVI is partner van het Westhoekoverleg dat gefinancierd wordt door bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten, en ondersteunt de werking door onder meer te voorzien in personeel.

 

DIENSTVERLENENDE VERENIGING WESTHOEK

Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek opgericht met als doel de samenwerking tussen de gemeenten in de Westhoek nog efficiënter en transparanter te laten verlopen. Enerzijds kent de Westhoek een lange traditie van samenwerking (1994) waarbij veel vormen van samenwerking gegroeid zijn. Anderzijds is er de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van ‘interne staatshervorming’ in Vlaanderen, waarmee gemeenten opgeroepen worden om kritisch na te denken over de eigen organisatie. Hoe gemeenten met elkaar samenwerken, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Bovendien hebben gemeenten steeds meer behoefte aan zeer gespecialiseerde functies. In een landelijke regio zoals de Westhoek ligt het voor de hand om ernaar te streven om deze functies zo veel als mogelijk voor meerdere gemeenten tegelijk (intergemeentelijk) aan te stellen. Via de DVV Westhoek zal de regio bijvoorbeeld intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. WVI is partner in de regionale DVV Westhoek.

 

KENNISDELING

Naast de algemene vergaderingen organiseerde het Westhoekoverleg ook andere overlegvergaderingen met onder meer de OCMW-voorzitters, de gemeentesecretarissen, ... alsook jeugdoverleg, diensthoofdenoverleg OCMW’s, ...

Een uitgebreid verslag over de werking van het Westhoekoverleg kan worden nagelezen op www.westhoekoverleg.be.

Meer info op: http://www.westhoekoverleg.be

CONTACT

Dieter Hoet, coördinator burgemeestersoverleg Westhoek
d.hoet@wvi.be

Projectbureau

Het projectbureau in de Westhoek werd opgestart half 2014, Het verkent momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere verdieping van intergemeentelijke samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van doorgedreven overleg tussen meerdere gemeenten. Veurne en de Westkustgemeenten (Nieuwpoort, Koksijde, De Panne) zijn een dergelijke case waarbij gezocht wordt naar zinvolle operationele samenwerking. Ook een verder structureel overleg op streekniveau tussen centrale kerkbesturen en gemeenten over de toekomst van de parochiekerken behoort tot de mogelijkheden. We bestuderen eveneens samen met de afvalintercommunales de problematiek van afvalophaling in landelijke gebieden.

CONTACT

Eveline Huyghe, coördinator projectbureaus, regiowerking Westhoek
e.huyghe@wvi.be | 050 36 71 71
09.07.20

Yes, het zomert in Suikerpark! Welkom in Suikerstad 2020!

Herinner je je nog de Suikercup van twee jaar geleden?

18.06.20

Bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne heeft nog unieke bedrijfsgronden in de aanbieding

Stad Veurne en WVI hebben recent de verkoopronde gestart van 2 percelen voor het bedrijventerrein

13.01.20

Infrastructuurwerken bedrijventerrein Suikerfabriek in Veurne van start

De contouren van het nieuwe stadsdeel verrijzen stilaan aan de horizon.

03.01.20

Vlaamse steun voor ‘vervoer op maat’ in de Westhoek

Eind december zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het pilootproject ‘Vervoer op M

16.12.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zevende en laatste oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen