Coördinator Ondernemen

Naar aanleiding van interne doorstroming, zijn we op zoek naar een nieuwe leidinggevende voor de afdeling Ondernemen.

Deze afdeling

 • zorgt ervoor dat ruimte voor ondernemen op een kwalitatieve, duurzame en efficiënte manier wordt gepland en ingericht.
 • waakt er door een doordacht uitgifte- en screeningsbeleid over dat de juiste bedrijven op de juiste plek terechtkomen.
 • zorgt na de verkoop voor het beheer van de projecten. Dat doen we als supervisor, door toe te zien op de verkoopvoorwaarden en verplichtingen, maar ook als terreinbeheerder. In die rol zijn we zowel ombudsman voor de bedrijven als gangmaker voor collectieve initiatieven.
 • realiseert in samenwerking met private partijen bedrijfsgebouwen voor specifieke doelgroepen zoals bedrijfsverzamelgebouwen.
 • realiseert reconversieprojecten waarbij verouderde, leegstaande of verlaten sites omgevormd worden tot nieuwe ruimte om te ondernemen.
 • investeert in de revitalisering en het “future proof” maken van haar bedrijventerreinen.

Meer informatie over onze werking en projecten kan je vinden in ons jaarverslag en strategisch plan.

Wil jij met het twintigkoppig team van de afdeling Ondernemen je tanden zetten in deze opdracht?
 

Solliciteer dan voor

Coördinator Ondernemen

 

Wat houdt de functie in?

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het vertalen van het beleid en de doelstellingen van de organisatie in concrete doelen voor jouw afdeling, en op basis hiervan het organiseren, coördineren en bijsturen van de activiteiten binnen de afdeling.

Dit houdt onder meer in:

Afdelingsgerelateerd

 • mee voorbereiden, uitwerken en ontwikkelen van het beleid van WVI, onder meer door het capteren van evoluties, betrekken van medewerkers, onderhouden van netwerken…
 • efficiënt organiseren van de afdeling om die optimaal te laten functioneren: o.a. zorgen voor informatiedoorstroming, werkprocessen optimaliseren, algemene taakverdeling, planning en opvolging, stimuleren van samenwerking, bestendigen van het organisatiebeleid en procedures, opvolgen van resultaten…
 • leidinggeven: efficiënt en effectief laten functioneren van de medewerkers (oa. via functioneringsgesprekken), motiveren en feedback geven, tijds- en werklastbewaking, beheersen en oplossen van eventuele functioneringsproblemen of conflicten, capteren van vormingsbehoeften, selectie en onthaal van nieuwe medewerkers…
 • administratieve en financiële opvolging van de diverse opdrachten, gestructureerd rapporteren over de projecten en werking van de afdeling aan de directie.

Inhoudelijk

 • vak- en/of projectinhoudelijk klankbord zijn voor de (staf)medewerkers, knopen doorhakken wanneer er inhoudelijk wordt opgeschaald.
 • prospectie en werving van projecten/opdrachten en van vernieuwende inhoudelijke thema’s.
 • opzetten en (laten) begeleiden van vernieuwende en complexe projecten/opdrachten.

Afdelingsoverschrijdend

 • meewerken aan en trekken van afdelingsoverschrijdende projecten/opdrachten.
 • participeren in afdelingsoverschrijdende en organisatieoverkoepelende overlegmomenten.

 

De functiebeschrijving met competentieprofiel, vind je hier: PDF-pictogram 2021-10-27_functiebeschrijving_coordinator_ondernemen.pdf

Het kantoor van WVI bevindt zich in Brugge.

 

Wat bieden wij?

 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je leidinggevende functie, masteropleiding en werkervaring.
 • Alle werkervaring wordt in aanmerking genomen voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen, bijkomende verlofdagen, terugbetaling individueel pensioensparen.
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en een ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI, of maak gebruik van Cambio of Blue bike of een van onze (elektrische) dienstwagens.
 • Hybride werken is ons nieuwe normaal, we geven een ruime autonomie bij de keuze voor structureel thuiswerk.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, met onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 • WVI is een groeiende en multidisciplinaire organisatie, die veel belang hecht aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • Dit alles naast een functie met veel verantwoordelijkheden en kansen om binnen ons managementteam (CODI) mee te bouwen aan onze dynamische organisatie.

 

Welke voorwaarden zijn er om je kandidaat te kunnen stellen?

 • Je hebt een masterdiploma behaald.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante beroepservaring, hieronder verstaan we :
ervaring met de beleidsmaterie van de afdeling, ervaring met vastgoedontwikkeling
en/of
leidinggevende ervaring (aansturen van een team, coachen van medewerkers, opzetten van een afdeling…) en affiniteit met de materie
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden bij indiensttreding.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 

Hoe loopt de aanwervingsprocedure?

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten zal de raad van bestuur van WVI één kandidaat aanstellen met een contract van onbepaalde duur, in functiegroep “coördinator” (B3, universitair niveau) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Voorziene timing (onder voorbehoud):

 • Maandag 13 december 2021: verkennend gesprek met de jury – in de kantoren van WVI
 • Donderdag 6 januari: assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • Maandag 17 januari: presentatie van een managementcase aan de jury – in de kantoren van WVI
 • Woensdag 26 januari 2022: aanwervingsbeslissing door de raad van bestuur van WVI


Stel je kandidaat:

Bezorg ons motivatiebrief en cv, uiterlijk op zondag 28 november 2021: personeelsdienst@wvi.be