Wijkfeest Bellerochelaan verwelkomt nieuwe bewoners

Wijkfeest Bellerochelaan verwelkomt nieuwe bewoners
03.09.21

De wijkbewoners van de nieuwe Bellerochelaan in Oudenbrug werden uitgenodigd voor een heus buurtfeest. “Heel wat bewoners namen hun intrek in volle coronacrisis, maar kregen nog niet de kans elkaar te ontmoeten”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Wij willen hen een warm welkom heten in onze stad.”

In 2019 werd gestart met de verkoop van het woonproject langs de Ettelgemsestraat. In totaal werden er 76 woonentiteiten gerealiseerd door de projectpartners: sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel, Novus, Danneels en WVI. Zo bracht WVI 16 sociale bouwkavels op de markt, De Mandel 38 sociale huurwoningen, Novus 12 koopwoningen en Danneels 10 koopwoningen. Op vandaag is het project nagenoeg uitverkocht.

Een grote troef is de nieuwe publieke groenzone (5224 m²) die recent gezamenlijk werd aangelegd door de projectpartners. Zo kon een aangename fiets- en wandelverbinding worden gerealiseerd met een nieuwe brug over de Stedebeek, maar door de aanleg van waterbufferbekken wordt bij hevige en langdurige regen het overtollige regenwater opgevangen, waarna het water vertraagd wordt afgevoerd naar de beek. Bufferbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.

Op initiatief van de stad Oudenburg en WVI zal een stukje restgrond gelegen tussen de achterzijde van de woningen langs de Ettelgemsestraat en de tuinen van de WVI-bouwkavels worden ingericht als ecologische pluktuin. Deze zal beplant worden met een selectie van streekeigen, traditionele fruitsoorten en -rassen. Vanaf de zomer tot de herfst wordt het smullen van het kleinfruit, de pruimelaars, appelaars, perelaars, …

Droom je van een eigen woning? Op een rustige en landelijke locatie? Steek je graag de handen uit de mouwen? Dan ben je bij WVI aan het juiste adres! Op onze betaalbare kavels bouw je zelf met een architect en aannemer naar keuze jouw droomwoning!  Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst.

Voor een sociale huurwoning kan men terecht bij bouwmaatschappij De Mandel via www.mandel.be. Meer info over de koopwoningen kan worden nagelezen via www.novus-projects.be of www.danneels.be.