Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek opgenomen in praktijkboek Publieke Ruimte

Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek opgenomen in praktijkboek Publieke Ruimte
02.09.21

Met het praktijkboek Publieke Ruimte publiceert het infopunt Publieke Ruimte sinds 2008 jaarlijks een uniek referentieboek over openbare ruimten in België. Het boek plaatst recente realisaties in de kijker die een duidelijke meerwaarde creëren voor een brede groep gebruikers en biedt zo inspiratie voor toekomstige projecten. Dit jaar werd het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek in Roeselare opgenomen in het boek.

Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek werd door WVI ontwikkeld in nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare. De nabijheid van de woonomgeving, de delicate waterhuishouding en de verschillende invalshoeken zorgden voor de nodige uitdagingen. Een breed gedragen inrichtingsplan, waarvoor de buurtbewoners meermaals geraadpleegd werden, zorgde voor passende oplossingen. Het resultaat is een prettige woon-, leef- en werkomgeving, waar bedrijvigheid hand in hand gaat met ruimte voor groen en blauw.

Een uitgebreid overzicht van het project is te vinden in de Databank Publieke Ruimte: https://dbpubliekeruimte.info/project/krommebeek/