Even voorstellen: onze nieuwe collega's Nicolas, Bruno en Ruben

Even voorstellen: onze nieuwe collega's Nicolas, Bruno en Ruben
01.09.21

1 september is ook de eerste werkdag van 3 nieuwe collega's. 

𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐏𝐥𝐮𝐯𝐢𝐞𝐫 𝗓𝖺𝗅 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝖼𝗈𝗅𝗅𝖾𝗀𝖺’𝗌 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝖤𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾𝗁𝗎𝗂𝗌 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗄𝗅𝗂𝗆𝖺𝖺𝗍𝖺𝗆𝖻𝗂𝗍𝗂𝖾𝗌 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗏𝗈𝗋𝗆𝗀𝖾𝗏𝖾𝗇. 🌍 𝖠𝗅𝗌 𝐛𝐞𝐥𝐞𝐢𝐝𝐬𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝗓𝖺𝗅 𝗁𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗍 𝖤𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾𝗁𝗎𝗂𝗌 𝖶𝖵𝖨 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖾𝗋 𝗎𝗂𝗍𝖻𝗈𝗎𝗐𝖾𝗇 𝗍𝗈𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗎𝗇𝗂𝖾𝗄 𝖺𝖺𝗇𝗌𝗉𝗋𝖾𝖾𝗄𝗉𝗎𝗇𝗍 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝟥𝟤 𝖶𝖾𝗌𝗍-𝖵𝗅𝖺𝖺𝗆𝗌𝖾 𝗀𝖾𝗆𝖾𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗁𝖺𝖺𝗋 𝗂𝗇𝗐𝗈𝗇𝖾𝗋𝗌. 𝖹𝖾 𝗄𝗎𝗇𝗇𝖾𝗇 𝖾𝗋 𝗍𝖾𝗋𝖾𝖼𝗁𝗍 𝗆𝖾𝗍 𝖺𝗅 𝗁𝗎𝗇 𝗏𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇 𝗋𝗈𝗇𝖽 𝗋𝖾𝗇𝗈𝗏𝖺𝗍𝗂𝖾 𝖾𝗇 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾(𝖻𝖾𝗌𝗉𝖺𝗋𝗂𝗇𝗀). 𝖡𝗈𝗏𝖾𝗇𝖽𝗂𝖾𝗇 𝗓𝖺𝗅 𝗁𝗂𝗃 𝖽𝖾 𝗅𝗈𝗄𝖺𝗅𝖾 𝖻𝖾𝗌𝗍𝗎𝗋𝖾𝗇 𝗈𝗈𝗄 𝗈𝗇𝖽𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾𝗎𝗇𝖾𝗇 𝖻𝗂𝗃 𝗁𝖾𝗍 𝗍𝖺𝗌𝗍𝖻𝖺𝖺𝗋 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾𝗍𝗋𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝗂𝖾 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝗈𝗉𝗓𝖾𝗍𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖼𝗈ö𝗋𝖽𝗂𝗇𝖾𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝖼𝗍𝖾𝗇.
 
𝖮𝗈𝗄 𝗁𝖾𝗍 𝟥-𝗄𝗈𝗉𝗉𝗂𝗀 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐧𝐛𝐞𝐡𝐞𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝗐𝗈𝗋𝖽𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝗍! 𝐑𝐮𝐛𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝖾𝗇 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐭𝐫𝐚𝐞𝐭𝐞 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗆𝖾𝖾 𝗏𝖾𝗋𝖺𝗇𝗍𝗐𝗈𝗈𝗋𝖽𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄 𝗏𝗈𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗄𝗐𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇𝗍𝖾𝗋𝗋𝖾𝗂𝗇𝖾𝗇 𝗂𝗇 𝖶𝖾𝗌𝗍-𝖵𝗅𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋𝖾𝗇, 𝖽𝗈𝗈𝗋 𝗍𝖾𝗋 𝗉𝗅𝖾𝗄𝗄𝖾 𝖾𝗇 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍𝗂𝖾𝖿 𝗈𝗉 𝗍𝖾 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗌 𝗐𝖾𝗅 𝗏𝗈𝗅𝗀𝖾𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝖺𝖿𝗌𝗉𝗋𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝗅𝗈𝗈𝗉𝗍. 𝖲𝖺𝗆𝖾𝗇 𝗆𝖺𝗄𝖾𝗇 𝗈𝖿 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇 𝗐𝖾 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇𝗍𝖾𝗋𝗋𝖾𝗂𝗇𝖾𝗇 𝗍𝗈𝖾𝗄𝗈𝗆𝗌𝗍𝖻𝖾𝗌𝗍𝖾𝗇𝖽𝗂𝗀, 𝗓𝗈𝖽𝖺𝗍 𝗓𝖾 𝖾𝖾𝗇 𝖺𝖺𝗇𝗍𝗋𝖾𝗄𝗄𝖾𝗅𝗂𝗃𝗄𝖾 𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗁𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖻𝗅𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇 𝗏𝗈𝗈𝗋 (𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐𝖾) 𝖻𝖾𝖽𝗋𝗂𝗃𝗏𝖾𝗇.
 
🔎 𝐖𝐞𝐫𝐤𝐞𝐧 𝐛𝐢𝐣 𝐖𝐕𝐈?
𝖫𝗂𝗃𝗄𝗍 𝗁𝖾𝗍 𝗃𝗈𝗎 𝗀𝖾𝗐𝖾𝗅𝖽𝗂𝗀 𝗈𝗆 𝗃𝖾 𝖻𝗂𝗃 𝗈𝗇𝗌 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝖺𝖺𝗇 𝗍𝖾 𝗌𝗅𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇? 𝖶𝖾 𝗓𝗂𝗃𝗇 𝗇𝗈𝗀 𝗈𝗉 𝗓𝗈𝖾𝗄 𝗇𝖺𝖺𝗋 𝗇𝗂𝖾𝗎𝗐 𝗍𝖺𝗅𝖾𝗇𝗍 𝗈𝗆 𝗈𝗇𝗌 𝗍𝖾𝖺𝗆 𝗍𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗍𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇! 𝖭𝖾𝖾𝗆 𝖾𝖾𝗇 𝗄𝗂𝗃𝗄𝗃𝖾 𝗍𝗎𝗌𝗌𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗓𝖾 𝗈𝗉𝖾𝗇𝗌𝗍𝖺𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗏𝖺𝖼𝖺𝗍𝗎𝗋𝖾𝗌 https://www.wvi.be/nl/vacatures.