Intergemeentelijk handhaver milieu en ruimtelijke ordening

Wil je meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels en milieuvoorschriften? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 
 
Voor de verdere uitbreiding van onze intergemeentelijke dienstverlening heeft WVI een vacature voor 

Intergemeentelijk handhaver milieu en ruimtelijke ordening

 

1. de functiebeschrijving

Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving”.

De deelnemende gemeenten bij start van de intergemeentelijke samenwerking zijn Gistel, Middelkerke, Moorslede, Wielsbeke, Bredene en Zuienkerke.

 

Als beleidsmedewerker handhaving ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en uitvoering van een prioriteitenkader/strategie rond omgevingshandhaving.

Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht.

Je vervult de opdracht van lokale toezichthouder milieu en/of verbalisant ruimtelijke ordening en/of stedenbouwkundig inspecteur in de jouw toegewezen gemeenten.

Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving.

Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de politie, de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest.

Je voert daarbij onder meer volgende taken uit:

 • Uitwerken en uitvoeren van een meerjarig beleidsplan inzake lokale handhaving en de jaarlijkse actieplannen/prioriteitenkader omgevingshandhaving
 • Het uitwerken van een intern eenvoudige procedurele aanpak en optimale werking in samenwerking met de betrokken gemeentelijke diensten
 • Constructief samenwerken met alle betrokken actoren zoals de politiezones afdeling handhaving en andere handhavingsactoren
 • Juridisch en beleidsmatig adviseren en begeleiden van complexe dossiers of specifieke vragen in dossiers mbt handhaving
 • Uitvoeren van de diverse handhavingstaken inzake stedenbouw en milieu, o.a. uitvoeren van controles op het terrein, geven van raadgevingen en aanmaningen,  opmaak van PV’s en verslagen van vaststelling, uitwerken van bestuurlijke maatregelen, vorderen van gerechtelijke maatregelen en aangaan overeenkomsten minnelijke schikking
 • De gemeenten vertegenwoordigen in contacten en vergaderingen met andere instanties mbt het aspect handhaving
 • Nauwlettend volgen van de regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening en milieu
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied 

De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden. 
 

2. jouw kennis

Je hebt een professionele kennis van:

 • de milieuregelgeving die onder de toezichtopdrachten van de lokale toezichthouder milieu valt
 • het Decreet algemene bepalingen Milieubeleid en het Milieuhandhavingsbesluit
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke ordening
 • het handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten
 • de relevante aspecten van administratief recht
 • de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer m.b.t. handhaving
 • technische milieukennis omvattende kennis inzake de relatie tussen activiteiten en de effecten op mens en leefmilieu, milieukwaliteitsnormen, gegevensanalyse technieken, technologische eisen, maatregelen ter preventie van verontreiniging, beheersingstechnieken, …
 • het planologisch instrumentarium

Verder beschik je over een basiskennis van:

 • courante computertoepassingen
 

3. je competenties

De focus van de competenties ligt op:

 • analyserend vermogen (2): een probleem duiden in zijn verbanden, heldere analyses maken en onderbouwde genuanceerde beslissingen nemen.
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en kan daar snel op inspelen
 • initiatief (2): kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
 • integriteit (2): handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen.
 • klantgerichtheid (2): actief meedenken met de klant
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren + nauwkeurigheid
 • netwerken (1): ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie/afdeling en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • onderhandelingsvaardigheid (1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen + conflicthantering: op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen of  ruzies en deze helpen oplossen. + overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van autoriteit, beïnvloedingsmethoden en goed onderbouwde argumenten.
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen
 

4. ons aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI. 
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij.
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je master- of bacheloropleiding en werkervaring.
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, aanvullend pensioenverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte, hospitalisatieverzekering…
 • Eveneens biedt WVI een flex-plan aan waarin je zelf kan kiezen uit een aantal loonsvoordelen, zoals een leasefiets, leasewagen of bijkomende verlofdagen…
 • Mobiliteitsvoordelen zijn een fietsvergoeding en een ruime tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI.
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement.
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.
 

5. voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu.
 • Je bent in het bezit van een diploma lokale toezichthouder milieu of je bent bereid dit op korte termijn te behalen.
 • Relevante ervaring is een pluspunt.
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.
   

6. de aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn:

 • een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis
 • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep stafmedewerker (master) of deskundige (bachelor) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.


Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv: