Team

Directie

Ruimte voor ondernemen

Ruimte voor wonen

Projectondersteuning

Ruimtelijke planning en mobiliteit

Milieu, natuur, klimaat en energie

Europese subsidieprojecten

Grensoverschrijdende samenwerking

GIS-ondersteuning

Delen van diensten, personeel, producten

Regiowerking

ICT

Financiën

Personeel en organisatie

Participatie en communicatie

Onthaal

Logistieke ondersteuning