Werkveld aankoopdienst vastgoed

Sinds het wegvallen van de performante dienstverlening van de Federale Aankoopcomités biedt WVI, in regie, haar diensten en expertise aan voor alle aankoop- of onteigeningsprojecten van de gemeenten- vennoten.
Via een duidelijk mandaat en met een transparante rapportering, GIS- ondersteund, staan wij garant voor een snelle en efficiënte behandeling van de gemeentelijke verwervingsplannen.

Contact

Kristof Denolf, onderhandelaar aankoopdienst
k.denolf@wvi.be

Dirk Dewitte, onderhandelaar aankoopdienst
d.dewitte@wvi.be