Werkveld milieu, energie, klimaat en natuur

Intergemeentelijke milieu- en duurzaamheidsambtenaar

De laatste jaren zien gemeenten hun verplichtingen op het vlak van milieu stelselmatig stijgen. Dat brengt met zich mee dat niet alleen het volume aan werk toeneemt, maar ook dat de kennis die vereist is om die verplichtingen te kunnen vervullen, steeds specifieker wordt. Sommige gemeenten investeerden al in één of meerdere milieudeskundigen. Maar wat met de kleine gemeenten die niet over het budget beschikken om zomaar een extra medewerker in dienst te nemen? Of wat als een grote gemeente toch vastloopt? Wel, voor al die gevallen heeft WVI de intergemeentelijke milieuambtenaar (IGMA) en de intergemeentelijke duurzaamheidsambtenaar (IGDA) in het leven geroepen.
IGMA's en IGDA's zijn deskundigen van bij ons. Ze worden door ons in dienst genomen en ook bij ons opgeleid. Onze IGMA’s en IGDA’s werken in de deelnemende gemeenten, die de kosten samen kunnen delen. Voor de gemeenten is dit dus een opportuniteit. Ze worden met een beperkte inbreng van financiële middelen toch bijgestaan door een deskundige. Ook andere samenwerkingsformules, zoals een intergemeentelijke ambtenaar voor de omgevingsvergunning, energie en/of klimaat, kunnen op verzoek worden uitgewerkt

Contact

Ann Tack, coördinator
a.tack@wvi.be